Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen 13 mei ivm vervallen mondkapjesplicht en coronatoegangsbewijzen bepalingen

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 13 mei 2022, kenmerk 3323641-1024981-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het afschaffen van de mondkapjesplicht op luchthavens en in luchtvaartuigen en het vervallen van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot coronatoegangsbewijzen.

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen 13 mei ivm vervallen mondkapjesplicht en coronatoegangsbewijzen bepalingen (PDF | 7 pagina's | 141 kB)