Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juni 2022, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Boskoop 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juni 2022, nr. WJZ/22256400, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Boskoop 2022.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juni 2022, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Boskoop 2022 (PDF | 2 pagina's | 76 kB)