Nadere Memorie van Antwoord wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Minister Harbers (IenW) reageert op het nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over het wetsvoorstel voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing.