Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege de intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met vogelgriep in regio’s 13, 16 en 19

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 juli 2022, nr. WJZ/22326689, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege de intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met vogelgriep in regio’s 13, 16 en 19 .

Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege de intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met vogelgriep in regio’s 13, 16 en 19 (PDF | 3 pagina's | 68 kB)