Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2022, nr. WJZ/22483304, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Bocholt II (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt II 2022). 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt II 2022 (PDF | 10 pagina's | 249 kB)