Toelichting bij artikel 2.1, tweede lid, van de beleidsregels WTZi, betreffende aanvraagprocedure toelatingen voor verblijf in kleinschalige woonvoorzieningen

Voorheen konden instellingen die kleinschalige woonvoorzieningen exploiteren, aanvragen tot wijziging van de (verblijfs)toelating maximaal twee keer per jaar indienen. Daarbij was bepaald dat deze wijzigingsaanvragen strikt gebonden waren aan bepaalde periodes in het jaar. Deze gang van zaken had enkele nadelen die met deze wijziging van de beleidsregel zijn ondervangen.