Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM Infrastructuur 2013

Dit standaard "DBFM(O) contract [versie 4.0]" voor infrastructuurprojecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

De Rijksbrede Modelovereenkomst [2013] is aangepast aan wijzigingen die voortkomen uit lopende of reeds afgeronde aanbestedingen. Daarnaast zijn enkele andere onderwerpen gewijzigd c.q. vereenvoudigd die in eerdere uniformeringsrondes nog niet aan de orde waren gekomen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • de (proces)regeling inzake bijzondere omstandigheden;
  • vergoeding bij bijzondere omstandigheden;
  • vergoeding bij voortijdige beëindiging;
  • de wijzigingsprocedure;
  • herfinanciering en financial close;
  • vergunningen;
  • contractmanagement (Basis Managementplan);
  • financiering door institutionele beleggers.