Toezichtkader NVWA

Dit toezichtkader schetst aan de hand van 6 principes (de ontwikkeling van) het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).