Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland

Op 11 januari heeft de Nederlandse ambassadeur in Duitsland het wijzigingsprotocol voor het belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend.

Met dit wijzigingsprotocol wordt het in 2012 ondertekende belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, dat per 1 januari 2016 van toepassing is geworden, aangepast. De voornaamste wijziging is dat niet langer de woonstaat het heffingsrecht heeft over het inkomen van - in het bijzonder - piloten en zeevarenden, maar dat de staat waar de feitelijke leiding van de lucht- en zeevaartonderneming is gelegen dit heffingsrecht heeft. Deze wijziging is een wens van de Tweede Kamer en heeft de Staatssecretaris van Financiën al aangekondigd in een brief die op 5 september 2014 naar de Tweede Kamer is verzonden.