Gedragscode Integriteit Rijk 2016

De Gedragscode Integriteit Rijk 2016 (GIR2016) is op een aantal belangrijke punten veranderd ten opzichte van de code uit 2015. De code geeft een overzicht van de rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit en biedt een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. Om de code actueel te houden, vindt jaarlijks een update plaats. Om de GIR2016 voor iedereen toegankelijk te maken is er ook een drempelvrije versie beschikbaar.