Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Het ministerie van BZK heeft een Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking moet de kwaliteit verbeteren van de integriteitstoetsing van kandidaten voor volksvertegenwoordigende en bestuurlijke functies.

De handreiking is bestemd voor de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen. Zij vinden hierin een aantal methoden om:

  • de integriteit van potentiĂ«le kandidaten te toetsen;
  • het bewustzijn over de integriteitsrisico’s bij deze kandidaten te vergroten.