Toelichting bij het Informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 9 oktober 2017 een informatiedocument gepubliceerd voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren. Dit naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport op 27 mei 2017.

Informatiedocument na overleg met organisaties

Het informatiedocument is opgesteld in overleg met onder andere: 

  • de Vereniging Bouw- en  Woningtoezicht Nederland;
  • TNO; 
  • Bouwend Nederland; 
  • de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland;
  • het Rijksvastgoedbedrijf;
  • VN-constructeurs.

Behoefte aan toelichting stappenplan informatiedocument

Hoewel deze partijen goed met het informatiedocument kunnen werken, bleek er behoefte te bestaan aan een nadere toelichting bij het stappenplan in het document. Deze toelichting over de afzonderlijke beoordelingsstappen is nu opgesteld. Verder geeft dit document onder andere rekenvoorbeelden en informatie over proefbelastingen.