Handboek Bijstand Grensoverschrijdende bijstandsverlening

In dit handboek staat onder meer informatie over verdragen, overeenkomsten en wettelijke bepalingen die betrekking hebben op grensoverschrijdende hulp van brandweer, politie en GHOR tussen Nederland, Duitsland en België. Operationele aansturing en aanvraagprocedures voor grensoverschrijdende bijstandsverlening worden in een schema beschreven. 

Dit handboek worden geactualiseerd. Tot die tijd kunt u voor uw vragen contact opnemen met het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).