Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

Het document is de geactualiseerde versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 van 24 september 2021. Het document geeft scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een richtsnoer voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs tijdens de coronacrisis.

Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (PDF | 20 pagina's | 335 kB)