Werkinstructie ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Een ambtsbericht is een objectieve beschrijving van de actuele situatie in een bepaald land, voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft de ambtsberichten.

Sommige passages in deze werkinstructie zijn gelakt en voorzien van een aanduiding betrekking hebbend op de desbetreffende artikelen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Werkinstructie ambtsberichten (PDF | 23 pagina's | 1,7 MB)

Samenvatting werkinstructie (Nederlands) (PDF | 2 pagina's | 106 kB)

Samenvatting werkinstructie (Engels) (PDF | 2 pagina's | 107 kB)