Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK

Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

Introductiedossier deel 1: Welkom bij BZK (PDF | 119 pagina's | 8,6 MB)

Introductiedossier deel 2: De beleidsterreinen van BZK in 11 modules (PDF | 152 pagina's | 3,9 MB)