Advies over maatregelen concept 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Advies van de taskforce Mest & Waterkwaliteit aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat over maatregelen in het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van 10 juni 2021.

Advies over maatregelen concept 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 2 pagina's | 465 kB)