Instructie Hoe gaat u om met burgers die zich soeverein willen verklaren?

Het kan gebeuren dat mensen zich soeverein of autonoom (onafhankelijk) willen verklaren van de Nederlandse Staat en daarom op het stembureau hun stempas komen inleveren. Zij vragen daarbij aan het stembureau om een verklaring te ondertekenen dat ze de stempas hebben ingeleverd. In deze instructie staat hoe te handelen in deze specifieke situatie.