Minister Schippers feliciteert Stichting Code Geneesmiddelen Reclame

‘Zelfregulering is moeilijk, maar wel noodzakelijk om de gezondheidszorg betaalbaar te houden van hoge kwaliteit.’ Dat zei minister Schippers ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting.

Beste mensen,

Ik ga u eerst iets bekennen: mensen die mij wat beter kennen, zien mij nogal eens knagen op stukjes komkommer. Of op rauwe worteltjes. Of radijsjes. Zeker nu de zomer in aantocht is. Ik kan u vertellen: dat valt niet mee!

Ik wil maar zeggen, ik weet hoe moeilijk zelfregulering is. Want daarover gaat het vandaag. U doet dat al vijftien jaar. En u doet dat heel goed.

Een gedragscode, duidelijk maken hoe de financiële relaties tussen zorgprofessionals en farmaceutische bedrijven liggen. Die openheid is echt iets van nu. In de samenleving en juist ook in de zorg. Openheid over wat je doet, over kwaliteit, over mogelijke beïnvloeding. Daar hebben we ook recht op. Dus hartelijk dank daarvoor!

U ziet ook toe op de naleving ervan. Samen met de Inspectie die ingrijpt als het nodig is.

En dat is ook goed, want er is altijd wel iemand die je weer een pak koekjes stuurt, terwijl je toch echt met jezelf had afgesproken om alleen stukjes komkommer te eten.

Bij u is die zelfregulering natuurlijk niet vrijblijvend. Alle pogingen om voorschrijfgedrag te beïnvloeden zijn onacceptabel. Allereerst vanuit het belang van de patiënt. Die moet er op kunnen rekenen dat de keuze voor een medicijn op basis van kwaliteit wordt gemaakt. En niet op basis van iets anders. En daarnaast is het onacceptabel vanuit maatschappelijk belang. Want we betalen met z’n allen voor die geneesmiddelen. Oneigenlijke beïnvloeding van de voorschrijver is een bedreiging voor gepast gebruik van medicijnen.

Het is een bedreiging voor zinnige en zuinige zorg!

Het is ontzettend belangrijk dat de sector hier zelf mee aan de slag is gegaan. Zelf bepalen wat je doet is altijd prettiger dan moeten doen wat iemand anders zegt.

Uw laatste wapenfeit is het transparantieregister. Waarin iedereen online kan zien welke financiële verbindingen er bestaan tussen de farmaceutische industrie, zorgaanbieders, wetenschappelijke onderzoekers en patiëntenorganisaties.

Financiële relaties waar een zekere tegenprestatie tegenoverstaat, zoals honorering van dienstverlening of sponsoring.

En daarmee was ons land het eerste ter wereld met een nationaal register dat inzicht geeft in de relaties in de zorg. Daar kunnen we trots op zijn.

Natuurlijk zijn relaties niet altijd fout. Mensen moeten kunnen samen werken. Doordat artsen, onderzoekers en farmaceuten samenwerken, verbetert de zorg. Die synergie tussen hen is noodzaak. Zo komen innovaties tot stand. Zo krijgen patiënten toegang tot die innovaties. Tot nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe antibiotica. Keihard nodig nu steeds meer bacteriën resistent worden voor de bestaande middelen. Een grote bedreiging voor de volksgezondheid. De laatste lichting nieuwe antibiotica stamt uit 1987.

En zoals Sally Davies, de belangrijkste gezondheidsadviseur van de Britse overheid en lid van de WHO, regelmatig zegt: ‘dat is iets om wakker van te liggen.’ Daarom staat dit ook hoog op mijn agenda. Want als de medicijnen die we hebben, niet meer werken, dan hebben we een levensgroot probleem.

Beste mensen,

Terug naar vandaag. De stichting CGR heeft echt een goed voorbeeld neergezet en blijft dat doen. Zo lanceert u straks een website die iedereen op een duidelijke manier laat zien welke gedragsregels er zijn als het gaat over geneesmiddelen én medische hulpmiddelen. Mooi om dat op één plek te doen.

Want die Gedragscode Medische Hulpmiddelen is er ondertussen ook.

En net als bij geneesmiddelen staat de zorg onder druk als hulpmiddelen worden voorgeschreven zonder dat ze zinnig en zuinig zijn. Ook hier geldt, dat het initiatief in eerste instantie bij de sector zelf ligt om hier iets aan te doen.

Beste mensen,  

Ik ga afronden. U spreekt vandaag samen over de grenzen van zelfregulering. Ik ben benieuwd naar uw conclusies.

Er is nog een hoop te doen in de zorg. Maar de stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft een trend gezet, die ik graag zie overslaan naar andere sectoren in de zorg. Openheid over financiële relaties en verbindingen.

Gefeliciteerd met uw jubileum en hartelijk dank voor de voorbeeldfunctie die u op zich heeft genomen. Ik hoop dat u daarmee doorgaat. Want met transparantie en zinnige en zuinige zorg kunnen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden en van hoge kwaliteit. En daar is het ons toch echt om te doen. Ik ben benieuwd naar de volgende 15 jaar.

Dank u wel.