Toespraak van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tijdens het Flevopenningengala in Lelystad

Dames en heren,

Mijn verhaal van vanavond begint niet in Flevoland, maar 120 kilometer hier vandaan, vlakbij Dordrecht.

Hier had Piet Breure in de jaren ’60 een loon- en grondverzetbedrijf.
Net als veel andere steden groeide Dordrecht in die tijd als kool. De stad dreigde Piets bedrijf op te slokken.

Piet moest kiezen: zelf verhuizen of wachten tot hij onteigend werd. Want dat ging vroeg of laat gebeuren.
Op een avond besloot hij om een nieuw bedrijf te beginnen. Niet bij Dordrecht, niet elders in Zuid-Holland, maar in de verre IJsselmeerpolders.

Familie en vrienden verklaarden Piet voor gek en zelfs het gemeentebestuur van Dordrecht probeerde hem op andere gedachten te brengen. Maar Piet liet zich niet overhalen.

Het gezin ging in de auto, de meubels in de verhuiswagens, de landbouwvoertuigen in de trein.
Hij nam een enorme gok, want vijftig jaar geleden was de polder één koude, kale kleivlakte.
Geen boerderijen, geen bomen, geen buren.

Maar de mensen die dachten dat Piet gek was geworden, kregen allemaal ongelijk.
Want de drassige poldergrond bleek de perfecte voedingsbodem voor een nieuw bedrijf.

Zoals Piet Breure waren er velen.
Nieuwkomers die in een nieuw land een nieuw bestaan wilden opbouwen. Dat ging allemaal niet vanzelf: ze moesten pezen, ploeteren, pionieren om te overleven.  

En deze pioniers hadden het er allemaal voor over omdat ze droomden van een betere toekomst. Misschien was uw vader of moeder
wel één van hen. Misschien was u zelf een polderpionier. En startte u hier ook een succesvolle onderneming.

Dankzij al die hardwerkende mensen woont, werkt en recreëert u nu in deze prachtige provincie!
Een groene provincie, met een bloeiende land- en tuinbouwsector en unieke natuurgebieden.

Een ambitieuze provincie, waar hard wordt gewerkt aan goede verbindingen over weg, water en lucht. Een plek waar je goed kunt wonen, werken en recreëren.

En een ondernemende provincie. Een plek waar ondernemers ruimte hebben om te groeien, te experimenteren, te innoveren.
En hier, in onze twaalfde provincie, worden vanavond voor de twaalfde keer de Flevopenningen uitgereikt.

Het zegt iets over een provincie als je ieder jaar weer prijzen kunt uitreiken aan ondernemers die uitblinken in samenwerken, duurzaam ondernemen, innoveren en een voorbeeld zijn in de participatiesamenleving.

In deze provincie zitten pioniers op hun plek. Flevoland is de perfecte plek voor mensen die iets nieuws willen proberen. Een voedingsbodem voor innovatie en groei. Ik noem een paar voorbeelden:

  • De Urker vissers werken rendabeler, duurzamer en innovatiever, door een milieuvriendelijkere manier van vissen en schepen die veel minder brandstof verbruiken. Daarnaast laten zij afgedankte netten recyclen tot bijvoorbeeld vloerbedekking.
  • Het Nederlandse bedrijf PAL-V werkt aan de ontwikkeling van de vliegende auto. De verkoop is inmiddels gestart, eind volgend jaar worden de eerste vliegende auto’s geleverd en ze worden op onder meer luchthaven Lelystad getest.
  • Nederland wil graag de proeftuin zijn voor zelfrijdende auto’s. OMALA heeft samen met het Catalaanse IDIADA en TASS HELMOND het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een testfaciliteit voor onderzoek, ontwikkeling en het testen autonome voertuigen en de subsystemen. Er wordt gekeken of de A6 vanaf Almere tot en met de N302, Luchthaven Lelystad en bedrijventerrein LAB kan uitgroeien tot het Europees testcentrum voor zelfrijdende mobiliteit. Hier in Flevoland.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit een  lange lijst.

De genomineerden van vanavond hebben allemaal op hun eigen terrein laten zien dat je moet dromen, durven en doen.  

Dat is de boodschap die ik aan u allemaal zou willen meegeven. We hebben hard gewerkt om de Zuiderzee te temmen, en nieuw land te maken. Flevoland aantrekkelijk, concurrerend en mooi houden is geen vanzelfsprekendheid.
Daar werken we samen aan.

De provincie is bezig met een nieuw Economisch programma, en velen van u zijn daar op de een of andere manier al bij betrokken. Deze provincie bulkt van de ambities.

Ik noem de ruimtelijke ontwikkelingen in en rond Almere, een vitaal Markermeer en IJmeer, de nieuwe overslaghaven Flevokust, de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en ook de ontwikkeling van luchthaven Lelystad.

U weet dat de Eerste Kamer onlangs de Omgevingswet aannam. Voor Nederland is dit een belangrijke mijlpaal, want deze wet stelt ons nog beter in staat om ruimtelijke opgaven voortvarend aan te pakken.
In Nederland, in Flevoland, en in Lelystad, Almere of Emmeloord.
Dat is geen zaak van het Rijk alleen, de provincie alleen en de gemeenten alleen. Wij zorgen voor een goede infrastructuur, en daar werken we ook de komende jaren hard aan, zodat Flevoland als centraal knooppunt steeds aantrekkelijker wordt - ook om te ondernemen.

Dames en heren,

Ik ga afsluiten.
Maar eerst wil ik nog even terug naar Piet Breure. Piet overleed in 1998. Zijn missie was geslaagd: hij liet zijn zoon en schoonzoon een goedlopend bedrijf na.

Sinds zijn verhuizing naar de polders, een halve eeuw geleden, is er veel veranderd. Er kwamen bomen, boerderijen en buren.

De kale vlaktes zijn weg, maar de pioniers zijn er nog steeds in Flevoland. Het bewijs zit hier vanavond in deze zaal: het neusje van de zalm van ondernemend Flevoland!

Naar wie vanavond de Flevopenningen ook gaan, eigenlijk verdient u er allemaal één. U laat iedere dag zien wat je met een brede blik, een goed idee en vooral een dosis durf allemaal voor elkaar kunt krijgen.

En misschien dacht uw omgeving ook wel dat u, net als Piet destijds, een beetje gek was geworden.

Net als Piet staat u symbool voor een provincie die 100 jaar geleden een deinende zee was.
50 jaar geleden een koude, kale kleivlakte was.
Het is nu een bloeiende provincie met een zonnige toekomst.

Een toekomst waar ook u aan mag meebouwen.

U bent een voorbeeld voor uw omgeving.
U bent een voorbeeld voor andere ondernemers.
U bent een voorbeeld voor Flevoland.

Dank u wel.

Uw ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.
Rijk, provincie en gemeenten faciliteren u bij uw ondernemerschap. Maak gebruik van de mogelijkheden en laten we elkaar versterken. Ook hier en nu, op deze geweldige avond.