Toespraak minister-president Rutte bij Maritiem Gala

Toespraak van minister-president Rutte bij de opening van het 'Maritime Awards Gala' 2016 op 31 oktober 2016 in Hilversum.

Dames en heren,

De Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry schreef:'Aals je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om het hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de eindeloze zee.'

Volgens mij beschrijft hij hier de Maritieme Week, avant la lettre. Voor even het werk aan de kant. Gezamenlijk verlangen naar de zee, fantaseren over de mogelijkheden van de toekomst en leren van de verworvenheden van vandaag. Met dit gala als hoogtepunt, want vanavond viert u het innovatieve vermogen van de maritieme sector, met 5 awards voor de beste prestaties. En ik ben vereerd dat ik dat met u mag vieren, al is het maar voor even.

Voor Nederland is de zee overal. Zonder de dijken, zaten we hier in Hilversum nog net boven zeeniveau, maar moest een groot deel van de bevolking watertrappelen. Wij zijn het gewend, maar bij buitenlandse bezoekers wekt dit nog altijd grote verbazing.  Als er 1 sector in Nederland is, die zich door onze ligging onder de zeespiegel niet laat intimideren, dan is het de uwe. U ziet steeds weer de eindeloze mogelijkheden.
In vrijwel alle onderdelen van de brede maritieme sector speelt Nederland mee in de Champions League. En 9 van de 10 keer nemen we de beker mee naar huis. Of het nu gaat over offshore olie en gaswinning, zeeslepers, het bouwen van heel luxe jachten of de kennis van Deltares en MARIN. De maritieme sector is actief op alle continenten. En overal zitten we in de voorhoede. Dat is een prestatie waar u trots op mag zijn.
De maritieme sector is onmisbaar voor de Nederlandse economie.  De cijfers zeggen genoeg: in 2014 waren 12.000 bedrijven onderdeel van de sector, en dat leverde 253.000 banen op. De toegevoegde waarde was maar liefst ruim 20 miljard euro.

De maritieme sector is bovendien een van onze belangrijkste visitekaartjes in het buitenland. Volgende maand ga ik naar Singapore en Indonesië. Onze maritieme kennis maakt daar weer een belangrijk deel van het programma uit. En dat geldt eigenlijk voor elke handelsmissie. Ik zie hier veel bekende gezichten, en dat komt omdat ik velen van jullie al tegenkwam in de meest verre uithoeken van de wereld. Nederlandse maritieme bedrijven werken overal. Of het nu gaat om havenontwikkeling in Zuid-Afrika, scheepsbouw in Vietnam, waterveiligheid in Indonesië of het bergen van een kernonderzeeër in Rusland.

Maar we kunnen niet achteroverleunen. De wereld om ons heen staat niet stil. Sterker nog, de mondiale concurrentie is moordend. Bovendien hebben de naweeën van de economische crisis en de lage olieprijs nog steeds impact. Daarom moeten we blijven vernieuwen.
En dat doet de maritieme sector ook. Dat blijkt alleen al uit de genomineerden van vanavond. Ik neem er 1 voorbeeld uit, en zeg daarmee natuurlijk niets over de uiteindelijke winnaar, want de lijst is indrukwekkend. Gegadigde voor de prijs van 'Schip van het jaar' is het vissersschip ‘Immanuel’, ontworpen en gebouwd door Hoekman Shipbuilding en Padmos. Onder meer door het slimme ontwerp van de romp is de Immanuel sneller en zuiniger dan traditionele kotters. Het schip verbruikt bijna 80% minder stookolie. Ik heb begrepen dat er inmiddels veel internationale belangstelling is.

En terecht. De Immanuel is een sprekend voorbeeld van het innovatief vermogen van de Nederlandse kottervisserij. Het maakt dat we opnieuw voorop lopen in de wereld. En laat bovendien zien welke voortrekkersrol de maritieme sector kan spelen in de transitie naar duurzaam en verantwoord ondernemen.

De viskotter Immanuel is als 'pilotschip' onderdeel van het Masterplan Duurzame Visserij, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en NGO’s. En daarmee is het ook een illustratie van 1 van de sterke punten van de Nederlandse maritieme sector: de uitstekende samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

De overheid is er om de randvoorwaarden te creëren waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen floreren. 2 kleine voorbeelden. De WBSO is een groot succes, waar ook een innovatieve sector als de uwe ongetwijfeld volop gebruik van maakt. Daarom wordt er in 2017 meer geld gereserveerd voor deze regeling. Iets heel anders is dat dit kabinet zich blijft inzetten voor behoud en versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens en het level playing field.

Dames en heren, een wijs man zei ooit: je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren. U weet dat als geen ander. De maritieme sector is een sector van doeners, handen uit de mouwen en vooruit. Van lef, vernieuwingszin en avontuur. Maar vanavond ook een sector die van de successen geniet. En terecht. Ik wens u allemaal een mooie avond en Maritieme week.

Dank u wel.