Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij seminar Smart solutions to combat climate change

Toespraak van staatssecretaris Dijksma (IenM) bij het seminar 'Smart solutions to combat climate change' op 23 mei 2017 in Californië (VS).

De toespraak is in het Engels uitgesproken.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar mij doet de Cuckoo’s Nest meteen herinneren aan Jack Nickolson. Zijn geweldige rol in de film One Flew over the Cuckoo’s Nest.

Hij brak door met zijn weergaloze vertolking van onaangepast gedrag…. Hij legde zich niet neer bij de bestaande situatie….

En is dat eigenlijk ook niet precies wat u als ondernemers allemaal aan het doen bent? U legt zich toch ook niet neer bij de bestaande situatie? U zoekt toch de grenzen op met nieuwe oplossingen?

U vertoont met andere woorden onaangepast gedrag om de wereld te veranderen. Zo zie ik het. U wint er misschien geen Oscar mee, maar met z’n allen wel het klimaat!

Ik sta zeer enthousiast vóór u.

Ik heb de hele ochtend veel mensen gesproken in Silicon Valley. Een rondleiding bij Facebook. Gesproken met Lisa Jackson van Apple.

Ik raak zeer geïnspireerd door de sfeer van doen, van nieuwe mogelijkheden en ambities om nieuwe technologie te koppelen aan de bestrijding van climate change.

Dat doet me denken aan de sfeer van hoop die er was bij het bereiken van het akkoord van Parijs, eind 2015. Het moment dat 195 landen commitment bereikten was magisch. Een historisch akkoord en een absoluut keerpunt.

En je merkt aan alles dat de trein uit Parijs doorgaat. Ondanks de soms felle tegenwind die er ook is. Heel inspirerend dat Californië haar eigen koers blijft varen!

We zien een brede beweging. Grote bedrijven vragen de overheid hier in Amerika, maar ook in Nederland, om een consistent klimaatbeleid. Ze nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ze willen duidelijkheid voor beslissingen over investeringen.

In Nederland is het klimaat niet meer het terrein van links. Zowel rechtse als linkse politieke partijen vragen de formateur die in Nederland een nieuwe regering aan het vormen is om helder klimaatbeleid. We roepen wel eens brutaal dat we het Silicon Valley van de circulaire economie zijn!

Dat doen we niet zonder reden! Er zijn heel veel jonge bedrijven die met nieuwe ideeën de markt opstormen. Veel bedrijven hier aanwezig zijn hier het bewijs van. 

We halen grondstoffen uit autobanden! Zoals Ceyes.

We hebben de beste laadpalen-infrastructuur voor elektrisch vervoer ter wereld! Allego is hier.

We maken wegen die energie opwekken [Solarroad] en waterboxen die met 99% minder waterverbruik planten laten groeien en bloeien. Allemaal Dutch solutions voor wereldwijde vraagstukken.

Ik zie het als mijn topprioriteit nummer 1 om de beste voorwaarden te scheppen voor combatting climate change. Met klimaatmissies zoals deze. Mensen, bedrijven en ideeën bij elkaar brengen. Maar ook met scherpe nationale ambities. Zoals op het gebied van circulaire economie. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Een afvalloze economie. Producten zo slim ontwerpen dat we geen nieuwe grondstoffen nodig hebben.

Die ambities hebben we ook op het gebied van green mobility. Het vizier staat op 2050. Met de hele mobiliteitssector willen we de uitstoot dan met 85-90% naar beneden hebben ten opzichte van 1990. Dat moet ook. De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Er gebeurt veel:

Al onze treinen rijden sinds dit jaar op windenergie!

Nederland is na Noorwegen het land met de meeste elektrische auto’s.

En we blijven experimenteren met zelfrijdend vervoer. Net als Californië: Nederland en Californië zijn wereldwijd koplopers.

Natuurlijk moet ook de overheid blijven investeren. We zijn bezig met de nieuwe begroting. En neemt u maar van mij aan dat ik er alles aan doe om nieuwe investeringen voor elkaar te krijgen.

Dat zijn verantwoorde investeringen omdat het banen schept. Dat is mijn laatste punt.

Klimaatbeleid schept nieuwe banen. In Nederland heeft bureau Mc Kinsey berekend dat goed klimaatbeleid 45.000 nieuwe banen creëert.

In Amerika zijn 2,5 keer meer banen in de duurzame energiesector dan in de fossiele sector. Heel belangrijk want we moeten voor nieuw perspectief zorgen voor de mensen die hun baan in gevaar zien komen. De mensen in de mijnen en op de booreilanden: hun zorgen zijn terecht. Die sociale component moet onderdeel zijn van klimaatbeleid.

Daarom – tot slot - is het zo belangrijk dat we nieuw antwoorden hier zien. Slimme oplossingen die nieuwe markten aanboren.

Ik ben zeer enthousiast over de vele Dutch solutions. Zeer belangrijk dat uw kennis en ideeën de grens overgaan. En zeker hier in Californië hun kansen gaan pakken.

Laat het maar gebeuren hier in Cuckoo’s Nest. Misschien bent u wel de nieuwe Jack Nickolson! Grensverleggend, met onaangepast gedrag en een stevige doorbraak!

Dank u wel.