Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij conferentie 'Climate is big business'

Toespraak van staatssecretaris Dijksma (IenM) bij de conferentie 'Climate is big business' op 24 mei 2017 in Californië (VS).

Dames en heren,

Graag begin ik met een korte anekdote van 18 jaar geleden. Misschien weet u het nog…

‘What is going on here!’ riep Steve Jobs in 1999 toen hij de eerste iBook met Wifi presenteerde. Hij tilde de laptop op en schoof er een hoelahoop overheen. Geen draden. De verbinding bleef intact.

Het publiek joelde. Wireless internet was geboren. Een magisch moment.

En waarom begin ik hiermee?

2 jaar eerder stapte een Nederlander de kamer binnen van Steve Jobs: Cees Links. In zijn tas een nieuwe wereldwijde standaard om apparaten zonder draden aan elkaar te verbinden.

Er was 1 probleem: hij had geen producten om die standaard toe te passen. Apple wel. Kon hij daar iets mee, was zijn vraag aan Steve Jobs.
Eerder was hij al bij vele andere computerbedrijven geweest. De enige die onmiddellijk hapte was Apple.

Een nieuw tijdperk begon. En het duurt nog steeds voort.

Het is slechts 1 van de voorbeelden van vruchtbare kruisbestuiving tussen Nederland en Californië. Nederland en Californië hébben iets met elkaar.

Die relatie gaat ver terug. Veel landbouwers uit Californië hebben Nederlandse voorouders. Zij trokken hier naartoe om hun dromen waar te maken. En het is die traditie van pionieren, grenzen verleggen en elkaar versterken waarmee u en ik vandaag ook verbonden zijn.

Daarom is het zo fascinerend hier te zijn! Met heel veel Nederlandse bedrijven en instellingen en veel nieuwe ambities om gezamenlijk business te maken van klimaatverandering. En ik benadruk graag dat ik hier ook sta namens mijn Europese collega’s. De EU voelt zich zeer verwant met de Californische klimaataanpak.

Op veel terreinen profiteren we al van elkaars ideeën en kennis.

  • De 1e Tesla in Europa reed op Nederlandse wegen.
  • De 2e Apple robot ter wereld -  Liam - staat in Breda en haalt per jaar 1,2 miljoen Iphones uit elkaar.
  • De Nederlandse uitvinding Waterbox laat bomen, tomaten en wijnranken groeien in de droogte van Californië. [Het is toch niet te geloven dat de Californische tuinder Bill McNeese vorig jaar 30 kilo tomaten van 1 plant haalde! Amazing!].
  • En ik vergeet nog dat het beste album van de Beach Boys ‘Holland’ heet!

In zijn State of the State zei gouverneur Brown begin dit jaar – en ik citeer:

'We can do much on our own and we can join with others – other states and provincies and even countries, to stop the dangerous rise in climate pollution.'

Ik sta helemaal achter zijn oproep. Net als veel van mijn Europese collega’s.

De urgentie is torenhoog. We moeten nú iets doen. Parijs is een kans die we niet uit onze handen laten vallen! Daarom zijn we hier!

Met onze komst ondersteunt Nederland en de EU het actieve consistente klimaatbeleid dat de staat Californië voert, al decennia lang! Ondanks gure tegenwind blijft u koers houden. Ik heb waardering voor uw moed en strijdbaarheid. U inspireert ons om in een hogere versnelling te gaan.
Dat doen we nadrukkelijk mét bedrijven, steden, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Met u dus!

U staat dichtbij de vraagstukken, dichtbij de mensen en dichtbij de oplossingen. Parijs was niet alleen een politiek signaal dat het tegengaan van climate change moet; het was ook een signaal dat het kán.

Inmiddels gaat het veel bedrijven niet snel genoeg. Overal zien we dat grote multinationals de overheid opjagen. Dat zien we niet alleen in Amerika waar duizenden bedrijven vragen om door te gaan met klimaatmaatregelen. Maar ook in mijn land vragen multinationals en wetenschappers om snel duidelijkheid te geven over het klimaatbeleid. Het is veelzeggend als een onderneming als Shell vraagt om hogere beprijzing van CO2-uitstoot.

Ik voeg daar graag 2 punten aan toe.

Ten 1e climate change als businesscase. Die wordt steeds aantrekkelijker!

Kijk naar de prijsdalingen van schone energie. We staan echt op een turning point. Dat zien we in Nederland. Op dit moment bouwen we voor onze kust de grootste wind-op-zee parken ter wereld. In 2023 halen hier 5 miljoen huishoudens hun energie vandaan.
Een paar jaar geleden gingen we ervan uit dat er 5 miljard subsidie nodig was. De markt is zo gunstig dat er nu 0,3 miljard subsidie nodig is! En de verwachting is dat er binnen zeven jaar helemaal geen subsidie nodig is. 

Mijn 2e punt: climate change als banenmotor. Klimaatbeleid schept nieuwe banen. In Nederland heeft bureau Mc Kinsey berekend dat goed klimaatbeleid 45.000 nieuwe banen creëert. In Amerika zijn 2,5 keer meer banen in de duurzame energiesector dan in de fossiele sector.

De werkgelegenheid is cruciaal. We moeten nieuw perspectief bieden aan mensen die hun baan in gevaar zien komen. De mensen in de mijnen en op de booreilanden: hun zorgen zijn terecht. Die sociale component moet onderdeel zijn van klimaatbeleid.

Ik wil daarvoor de beste voorwaarden creëren. Partijen bij elkaar brengen, deuren openen met samenwerkingsovereenkomsten, resultaten zichtbaar maken. Dit werkt!

Een half jaar geleden heb ik alle partijen in Nederland bij elkaar gebracht in onze Nationale Klimaattop Bring Paris Home. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben toen afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit komt overeen met de uitstoot van 2,2 miljoen huishoudens of van 7 miljoen personenauto's.

We zien ook dat die aanpak internationaal werkt. Dat zien we hier!

Nederland en Californië werken sinds 2013 nauw samen op het gebied van klimaat, milieu en zero emissie vervoer. Zeker op het gebied van electric mobility kijkt de wereld naar ons als koplopers.

De samenwerking levert tal van zichtbare resultaten op. Ik denk aan SolaRoad, een Nederlandse uitvinding waarmee zonnestroom uit het wegdek wordt geleverd.

Heel mooi dat Californië interesse heeft! Zon genoeg hier!

Een mooi resultaat is ook het nieuwe investeringsfonds dat Californië en Nederland  gaan opzetten voor duurzame starters. We gaan hier samen met het bedrijfsleven tientallen miljoenen in stoppen. Het was 1 van de intenties die we eind 2013 formuleerden; nu is het zover! We do not only talk the talk, but also walk the walk!

Daarom ben ik blij dat ik vandaag onze bestaande samenwerking kan verstevigen en vernieuwen met het ondertekenen van onze nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Californië en Nederland. We voegen een nieuw hoofdstuk toe aan onze gezamenlijke strijd tegen klimaatverandering.

Nederland en Californië kunnen niet alleen elkaar versterken maar ook andere staten, andere landen helpen met klimaatverandering. Alleen al door op hele verschillende manieren te laten zien dat klimaatbeleid big business is.

Laten we de grenzen blijven verkennen, blijven pionieren en de kansen die er liggen pakken.Misschien levert dit net zoveel op als de ontmoeting tussen de Nederlandse Wifi en de Californische Apple.

Wellicht roepen wij ook ooit – net als Steve Jobs 18 jaar geleden: what is going on!

Met 1 verschil. Want wij staan niet aan het begin van een nieuw tijdperk. Dit nieuwe tijdperk is allang begonnen!

Dank u wel.