Spreekpunten staatssecretaris Van Veldhoven bij ondertekening Betonakkoord

'Ik hoop dat meer gemeenten, provincies, en waterschappen maar ook private opdrachtgevers zullen aansluiten bij dit akkoord. We hebben dit soort afspraken hard nodig om onze klimaatopgave te halen. Met dit betonakkoord bouwen we de weg, de brug, of het viaduct naar de toekomst!' Dat zei de staatssecretaris bij het ondertekenen van het Betonakkoord op 10 juli.

Ik heb een déjà vu-gevoel. 2 jaar geleden zaten we ook aan het ontbijt – ik was er toen bij als Kamerlid. Toen begon deze gezamenlijke ontdekkingstocht!

Heel bijzonder om het nu officieel te kunnen onderstrepen met de ondertekening van het betonakkoord.

In de uitnodiging van mevrouw Baljeu stond het al: de ondertekening heeft lang op zich laten wachten. Langer dan we allemaal wilden. De kabinetswisseling, de portefeuilleverdeling, maar ook de juridische toets van het akkoord vroeg meer tijd dan verwacht. Er is een flink beroep op uw geduld gedaan. Ik ga daar niet aan voorbij.

Het positieve is wel dat het akkoord inspiratiebron werd voor de klimaattafels. De voorzitters van de klimaattafels 'Industrie' en 'Gebouwde Omgeving' gaven dat ook expliciet zo aan. Dit akkoord konden zij goed gebruiken voor hun proces. Mooie timing dat ook vandaag de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt overhandigd aan het kabinet!

Waar het om gaat: we hebben dit soort afspraken met onze sectoren heel hard nodig! U kent de ambities: 49% minder CO2 uitstoot in 2030. En 95% minder in 2050. Met de nieuwe Klimaatwet wordt dit zelfs wettelijk vastgelegd.

Met dit akkoord van een van onze grootste en meest zichtbare sectoren, zet Nederland een stevige stap in het halen van die klimaatambitie. U gaat voor tenminste 30% minder CO2 uitstoot in 2030 en u zet stappen naar 100% recyclebaar beton. U loopt hiermee internationaal voorop.

Met de betonsector hebben we het wel ergens over. De cijfers spreken voor zichzelf.

  • Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal.
  • In Nederland zo'n 15 miljoen ton m3 per jaar. 40% gaat naar onze wegen en bruggen en viaducten.
  • En het zorgt voor zo'n 2% van de CO2 uitstoot. [3,5 Mton= ongeveer het energieverbruik van 3,5 keer Rotterdam]
  • Interessant is ook de potentie. Want ieder jaar komt er zo'n 13 miljoen ton betonpuin vrij. En daarvan wordt op dit moment 3 miljoen ton hergebruikt. Er is dus nog veel winst te halen!

Er gebeurt veel op het terrein van klimaat en energie. Ik heb het Klimaatakkoord en de Klimaatwet al genoemd. Daarnaast heb ik vorige week bekend gemaakt hoe we stappen gaan zetten naar een economie zonder afval, zonder verspilling van grondstoffen; een meer circulaire economie dus. Ook die plannen en acties zijn voortgekomen uit de sectoren zelf! Een aantal van u hebben een rol gespeeld in de bouwagenda!

De betonsector is een van de koplopers. U bent allen gezamenlijk over uw schaduw heen gesprongen en heeft zich gebogen over de toekomst van de gehele betonketen: van het winnen van grondstoffen en de productie van betonmortel tot het fabriceren en leveren van betonproducten en het recyclen en het opnieuw benutten van betonreststoffen. We hebben het over veel partijen: grondstofleveranciers, betonmortelproducenten, producenten van prefabelementen, aannemers, recyclers, architecten, opdrachtgevers en vele anderen. Dat is echt dé winst: het gaat om de hele keten die ambitie toont! Waardering!

Nu breekt de fase van uitvoering aan. Er ligt een interessant rapport van de TU Delft met 19 verschillende handelingsperspectieven. Ook zijn er recent al mooie voorbeelden gepresenteerd, zoals een herbruikbaar viaduct en een slimme breker, waarmee cement kan worden teruggewonnen.

Ik wil er van mijn kant alles aan doen om u hierbij te ondersteunen. Natuurlijk is de rol van de publieke opdrachtgevers van belang. ProRail, RWS en Rijksvastgoedbedrijf maar ook gemeenten, provincies en waterschappen, zullen ervoor zorgen dat er voldoende vraag is naar duurzaam beton. Wij leggen de lat steeds hoger, zodat de markt kan blijven innoveren.

Ik zal er ook voor zorgen dat er voldoende ondersteuning is van het werkproces de komende 3 jaar. Ik doe dat samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ik sluit af met een oproep.

Het Betonakkoord voor Duurzame Groei is opgesteld door een flink aantal koplopers. Maar ik zie dat er in Nederland nog een groot aantal bedrijven en opdrachtgevers zijn, die een goede rol kunnen spelen. Het loket is niet gesloten. Ik hoop dat meer gemeenten, provincies, en waterschappen maar ook private opdrachtgevers zullen aansluiten bij dit akkoord. Met dit betonakkoord bouwen we de weg, de brug, of het viaduct naar de toekomst!

Daarom dank ik u hartelijk voor uw inzet! En ik hoop nog veel van u te horen!