Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij ondertekening maatregelenpakket bedrijventerrein De Run, 17 december

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 17 december 2018 bij de ondertekening van een bereikbaarheidsaanpak voor bedrijventerrein De Run in Veldhoven.

Allereerst dank voor de ontvangst hier bij ASML!

Goed om hier te zijn; ik ben onder de indruk van wat u hier in de regio - bedrijfsleven en overheid - in sneltreinvaart tot stand heeft gebracht.

In mei dit jaar zat u voor het eerst met alle betrokken bestuurders bij elkaar. Al snel was de conclusie: het mobiliteitsprobleem hier gaat ons allemaal aan: niet alleen de gemeente Veldhoven, niet alleen het bedrijventerrein de Run - maar ook Eindhoven en de provincie Noord-Brabant – en inmiddels dus ook de rijksoverheid. Er was de wil om het samen op te lossen!

En dan kan het snel gaan. Binnen 2 maanden lag er al een 1e uitwerking. En binnen 7 maanden staan we hier en gaan we aan de slag. Het probleem is helder, er is een maatregelenpakket, er is ambitie en financiering, er is zelfs al zicht op de uitvoering!

Dat laatste is steeds belangrijk geweest in het proces heb ik begrepen. Een uitdrukking die vaak langskwam was: 'We willen snel mannen met hesjes zien!' Tegenwoordig heeft dit een hele andere betekenis gekregen! 

Het ging u om de oranje hesjes [neem ik aan!]; de mensen die het werk op straat uitvoeren - voor alle duidelijkheid.

Het is duidelijk dat er grote behoefte is aan een snelle oplossing. Er zijn in elk geval 2 grote werkgevers die afhankelijk zijn van goede bereikbaarheid: ASML en het Maxima Medisch Centrum.

Maar er zijn hier nog veel meer bedrijven waarvoor goede bereikbaarheid belangrijk is. We hebben het over zo’n 15.000 medewerkers die hier dagelijks moeten zijn en dit aantal neemt nog steeds toe. Het gebrek aan doorstroming doet zich nu al voor, in de ochtend en middag. Maar zal in de toekomst groeien als we niets doen.

Het is zeer positief dat ASML groeit. Daar mag heel Nederland trots op zijn. Maar die groei moeten we wel goed kunnen opvangen. Er moet iets gebeuren. Als iedereen met de auto blijft komen, zoals nu 69% doet, dan loopt het vast.

Het vraagstuk van het bedrijventerrein de Run is het vraagstuk van heel Nederland. In heel Nederland groeit de economie. Onze mobiliteit groeit de komende jaren. De verwachting is dat het reistijdverlies in Nederland de komende 5 jaar met zo´n 35% groeit.

Dat zijn we - net als hier – aan het beperken door een combinatie van maatregelen. We investeren niet alleen in weguitbreidingen - de komende twaalf jaar zo’n 1000 km. Maar we kijken nadrukkelijk ook naar de kansen van nieuwe technologie en ook naar gedrag van mensen.

Een bekend programma hier in de regio is SmartwayZ.NL; we pakken onder meer de A67, A58 en de A2 randweg Eindhoven aan. Dat kost tijd. Daarom is er meer nodig. Maatregelen die lokaal effect hebben op de korte termijn. Maatregelen die niet alleen meer mobiliteit accommoderen, maar die ook gericht zijn op mensen en hun gedrag. Werkgevers hebben hierbij een grote rol.

Het maatregelenpakket voor de Run is een goed voorbeeld van zo’n werkgeversaanpak. U zet sterk in op parkeren op afstand. Met goede voorzieningen, zoals hubs /knooppunten. Waar je je auto kwijt kunt en verder kunt reizen met goede busverbindingen. Waar je wellicht ook kunt werken/vergaderen.

De fietsvoorzieningen worden verbeterd. De werkgevers gaan hun medewerkers actief benaderen om ze anders te laten reizen. Er wordt aangesloten op een MaaS-pilot.

Qua omvang – in totaal zo’n 95 miljoen euro – is deze werkgeversgerichte aanpak uniek in Nederland. Ook omdat ASML zelf fors investeert.
De hele regio profiteert mee van deze bereikbaarheidsaanpak. Bovendien kunnen we regionaal en landelijk lessen trekken uit de ervaringen die u hier op doet.

Daarom ondersteun ik deze aanpak en zal ik een deel van de investeringen voor mijn deel nemen. De bereikbaarheid van de regio krijgt een forse impuls. Een slimme aanpak van en voor de slimste regio van Nederland!

We gaan aan de slag.

Ik zou bijna zeggen: laat de mannen met de hesjes maar komen!