Toespraak minister Ollongren bij jubileum NHG

Toespraak van minister Ollongren (BZK) bij het jubileum van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), op 7 februari 2019 in Utrecht.

Dames en heren,

Mooi om hier te zijn. Ik ben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar ik zou moeiteloos mijn werkweek kunnen vullen met de portefeuille Wonen. Bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, financiering. Er gebeurt ongelooflijk veel.

Ik ben de ochtend begonnen in Zaandam, in de Achtersluispolder. Een groot transformatiegebied. We hebben daar de Transformatiefaciliteit gelanceerd, voor binnenstedelijke transformatie. Samen met BNG, die onze 38 miljoen euro verdubbelt. Allerlei partijen stappen in. Kleine projecten die een grote betekenis kunnen hebben.

Daarna kwam ik hier in Utrecht bij de Bouwbeurs. Daar heb ik een halve marathon afgelegd. Prachtig om te zien hoeveel mensen daar nu zijn. Hoeveel energie er is. Hoeveel innovatie er ook is.

Nu ben ik hier voor het 25-jarig bestaan van NHG. Ik kan me mijn eigen 25ste verjaardag nog goed herinneren. Enige tijd geleden, maar dat is een belangrijk moment.

Goed dat jullie in het filmpje dat overzicht hebben laten zien. Want wat is er veel gebeurd in die tijd. Wat zijn we door een groot en diep dal gegaan. Wat is gebleken dat NHG nodig en belangrijk is en ook echt helpt. Daar wil ik een paar dingen over zeggen.

Een citaat:

“Toen ik hoorde dat ik de Perspectiefverklaring kreeg, was ik natuurlijk superblij. Ik kon eindelijk een huis gaan kopen om weer verder te groeien [...] De toekomst verder op te bouwen. Je voelt je een stuk prettiger weer in je vel, dat je vooruit kunt.”

Dat waren dus niet mijn woorden, maar de woorden van Maartje. Een 28-jarige administratief medewerker, die via een uitzendbureau werkte. En dan weet je, dan kan het moeilijk zijn. Maar met zo’n Perspectiefverklaring kon Maartje een huis kopen.

Maartje was een van vele woningzoekers. We moeten tot 2025 zo’n 700.000 woningen bouwen. Dus we moeten op een continu niveau van 75.000 nieuwe woningen per jaar zitten.

In een Perspectiefverklaring kun je niet wonen. Maar dankzij de Perspectiefverklaring kun je wel kopen. We moeten echt de handen uit de mouwen steken en bouwen.

Ik ben heel optimistisch gestemd. Zo’n dag als vandaag stemt me eigenlijk nog meer optimistisch. Er is heel veel voor nodig, maar er gebeurt ook heel erg veel.

NHG stut het vertrouwen in de woningmarkt en helpt de doorstroming. Een van de grote problemen van de woningmarkt is een gebrek aan doorstroming. NHG kan daarvoor zorgen. Dat klinkt misschien als iets vanzelfsprekends en een open deur maar dat is het niet.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk die functie van NHG is.

Ik wil 2 eigenschappen van NHG noemen die belangrijk zijn om mensen als Maartje de wind in de rug te geven.

De 1e is flexibiliteit. NHG kijkt naar nieuwe ontwikkelingen op de arbeids- en woningmarkt. Neem die Perspectiefverklaring, die mensen met een flexibel contract toegang tot de markt geeft. Waarvoor NHG met anderen de handen ineensloeg.

Of hulp aan senioren, die op hogere leeftijd in een goedkoper huis willen wonen.

In de toekomst wordt de doelgroep van NHG waarschijnlijk meer divers. Maatwerk bij woonfinanciering wordt dus nog belangrijker. Ik ben daarom blij dat NHG deelneemt aan het platform Hypotheken. Waar Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder, consumenten- en brancheorganisaties knelpunten in de hypotheekmarkt ontrafelen.

Het werkt. Nederlanders kunnen vaker bij kredietverstrekkers terecht voor een hypotheek op maat. Heel mooi hoe NHG mensen zo centraal stelt. En voor hypotheken op maat met anderen tot co-creaties wil komen.

Dan de 2e eigenschap die belangrijk is: innovatie. NHG loopt voorop om vernieuwingen aan te jagen.

In dat licht vond ik het mooi wat een medewerker van NHG, Lex, zei op de website: “Wij zijn eigenlijk voortdurend met elkaar op ontdekkingsreis. Hoe zorgen we ervoor dat de geldverstrekkers, samen met ons, de klant zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij woningbehoud en het voorkomen van verliezen?”

Die innovatie is nodig. Die zie je ook bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Ik zag het ook hier beneden op de beurs. Ik denk dat ook NHG meegaat met en een aanjager is in die ontwikkeling.

Door innovatie en flexibiliteit komen mensen vooruit. De premieverlaging naar 0,9 procent van de koopsom is een mooie stap om ook anderen te helpen NHG af te blijven sluiten.

Ik wil afronden met iedereen te bedanken.

Medewerkers en leiding van NHG.

Soms gaat het over prognoses, grafieken, agenda’s, ramingen, convenanten en cijfers. Ik geloof dat het werk soms best wel taai kan zijn.

Maar achter al die cijfers, achter die tabellen, daar gaat een wereld schuil van mensen die hier echt bij geholpen zijn. Die dankzij jullie een mooie en hele belangrijke stap in hun leven kunnen zetten.

Dus wat mij betreft op naar de volgende 25 jaar. Dank u wel.