Toespraak van minister Van Engelshoven, bij het jaarlijkse topvrouwenevenement

Toespraak van minister Van Engelshoven (OCW) over het vrouwenquotum, tijdens een toespraak bij het jaarlijkse topvrouwenevenement op 26 november 2019, in de Ridderzaal.

[Het gesproken woord geldt!]

Minister Van Engelshoven in de Ridderzaal

Dank je wel Marry,

In de eerste plaats voor dit boek. Een belangrijk document dat de voorlopers in de schijnwerpers zet: al die mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de goede zaak, en daarmee een beweging hebben veroorzaakt, een beweging de goede kant op, naar meer vrouwen in de top.

Zelf ben je een van die mensen die zich hebben hardgemaakt voor de goede zaak. In jouw geval in de hoedanigheid van voorzitter van topvrouwen.nl. Samen met Caroline Holtgrefe, directeur van topvrouwen.nl. Daar wil ik jullie beide dan ook graag voor danken. Want zonder jullie hadden we hier niet gestaan. En dat geldt natuurlijk ook voor alle anderen die er een bijdrage aan hebben geleverd, bekende én minder bekende Nederlanders.

De smoes ‘ik kan geen geschikte vrouwen vinden’ wordt niet meer geaccepteerd

Topvrouwen.nl is een ontzettende belangrijke gangmaker in een beweging die echt verschil heeft gemaakt, concreet verschil. Ik noem 3 voorbeelden:

Het thema vrouwen aan de top staat op de agenda. Niemand kan er meer omheen. De smoes ‘ik kan geen geschikte vrouwen vinden’ wordt niet meer geaccepteerd. Een paar jaar geleden was het nog een populaire uitvlucht, die – in sommige kringen - op breed begrip kon rekenen. Nu word je in je gezicht uitgelachen als je dat excuus gebruikt. Mede omdat er nu een database is van geschikte vrouwen – meer dan 2000! Die al met al zo’n 5000 speeddates hebben gehad met topbestuurders.

Hoe concreet wil je het hebben?

En dan heb ik het nog niet gehad over het quotum. Die discussie heeft zich ook ontwikkeld, de goede kant op. Van een achterhoedegevecht naar een serieuze optie. Ik kan het 1 niet los zien van het ander: de concrete resultaten die ik net noemde zijn onherroepelijk van invloed geweest op de discussie over het quotum.

Waarmee ik maar wil zeggen: dat het succes van topvrouwen.nl mede heeft bijgedragen aan een groter draagvlak voor een quotum. Nóg zo’n concreet resultaat dus.

Er is dus maatschappelijk draagvlak. Nu het politiek draagvlak nog…

Het SER-advies van vorige maand is een mooie illustratie van dat draagvlak. ‘De polder’ zegt: dat quotum moet er komen! En daarmee werd het quotum een optie om rekening mee te houden. Er is dus maatschappelijk draagvlak. Nu het politiek draagvlak nog…

Er is ook op dat vlak beweging maar ik kan daar helaas nog niets over zeggen. Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt maar alles wat ik daar nu over loslaat, kan het proces verstoren. Het SER-advies biedt ons een historische kans, die we met beide handen moeten grijpen. U zult het me dus vast vergeven dat ik mijn mond erover houd. Omwille van de goede zaak. Want een goede zaak is niet per se ook een uitgemaakte zaak.

Want een goede zaak is niet per se ook een uitgemaakte zaak.

Beste mensen,

We komen van ver. En, mede dankzij topvrouwen.nl, staan we nu hier.

Maar we zijn er nog niet – ook niet als dat quotum er is. Emancipatie zit ‘m niet alleen in historische, formele stappen. Het zit ‘m juist ook in de kleine dingen: stereotypen, aannames, omgangsvormen. En daar is ook nog een wereld te winnen, waar we allemaal, op onze eigen manier, in onze eigen omgeving een bijdrage aan kunnen leveren.

Deze bijeenkomst markeert het einde van een periode. Maar laat het evengoed een nieuw begin zijn.

Ik zei het al: dit is een belangrijk document. Maar hopelijk is het ook een document waar over een jaar of 10 met ongeloof op wordt terug gekeken. Waarover we dan tegen elkaar zeggen: ‘Echt? Was dat in 2019 nog nodig? Zó kort geleden?’

Ik geef het antwoord alvast: ja, dat was nodig.

En ik dank u nogmaals allen van harte voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook.

Dank u wel!