Toespraak van minister-president Mark Rutte bij het startevenement van Techleap.nl in Den Haag

Dames en heren,

Als historicus moet ik, om te beginnen, de organisatie complimenteren met de locatiekeuze voor vandaag. Want wat is het Louwmanmuseum anders dan een showcase voor 'tech leaps' uit het verleden? Neem alleen de lopende expositie over de innovatieve Britse autofabrikant Alvis - de uitvinders van de voorwielaandrijving, een kleine 100 jaar geleden.

We kennen dat merk niet meer, want Alvis stopte in de jaren '60 met auto's maken. Maar om ons heen barst het van de auto-innovaties. Niet alleen hier, in dit mooie museum, maar vooral ook buiten, op de N44, waar de opvolgers van de klassiekers van toen, Den Haag in en uit rijden, volgestouwd met de meest geavanceerde computergestuurde veiligheidssystemen en andere hoogtechnologische snufjes.

Sinds mijn ouwe trouwe Saab van de band rolde, is er al zoveel veranderd. Allemaal dingen die voor de oprichters van Alvis onvoorstelbaar moeten zijn geweest. Net zoals de wereld van 2120 voor ons onvoorstelbaar is.

Maar zo gaat dat met de toekomst en met innovaties. We staan op de schouders van reuzen en 'we boldly go where no man has gone before'. Dat zal nooit veranderen en dat hoort ook zo.

U weet dat Nederland het goed doet op alle ranglijsten van meest innovatieve en moderne economieën. Vorig jaar stonden we bijvoorbeeld vierde in de Global Innovation Index, na Zwitserland, Zweden en de VS. In de DHL Global Connectedness Index 2018 stonden we zelfs op nummer 1. Bovendien telt ons land telt inmiddels al ruim 5000 start-ups en scale-ups en dat aantal groeit en bloeit. De succesverhalen uit Las Vegas van 2 weken geleden spreken voor zich.

Dat is natuurlijk allemaal mooi en prachtig. Maar het is niet genoeg. Want wij zijn bepaald niet het enige land dat investeert in nieuwe technologie en in het naar de markt brengen van die nieuwe technologieën. Net als wij investeren heel veel landen op dit moment in de koppeling tussen kennis en kunde, tussen techniek en ondernemerschap, tussen innovatie en markt.

En dat is ook logisch, want in deze tijd kan het een niet zonder het ander. De realiteit is dat de internationale concurrentie moordend is en dat we niet met 2 vingers in onze neus jaar op jaar mee kunnen blijven draaien in de Champions League van meest innovatieve landen.

En dat willen we wel, om verschillende redenen.

Omdat innovatie de basis is onder onze toekomstige welvaart en de kracht van onze economie. Omdat het de basis is onder de banen van de toekomst. En vooral ook omdat we nieuwe technologie, nieuwe manieren van denken en nieuwe oplossingen nodig hebben voor alles wat er op ons af komt: de energietransitie, klimaatverandering, onze toekomstige mobiliteit en gezondheidszorg, vergrijzing - u kent de thema's.

Dat is ook de reden waarom de overheid een rol en verantwoordelijkheid heeft in het stimuleren van innovatief ondernemerschap. En daarom zijn Mona Keijzer en ik hier allebei aanwezig, om te onderstrepen dat we als kabinet echt groot belang hechten aan een goed en sterk start-up ecosysteem. Want we kunnen de problemen van morgen niet oplossen met de techniek van gisteren.

Ongeveer een jaar geleden hadden we een bijeenkomst in het Catshuis met een aantal leden van het kabinet en een flinke delegatie uit de wereld van de start-ups.Daar zat energie in en het leidde ook tot iets, omdat we daar met elkaar hebben afgesproken dat het onze ambitie moet zijn om in de top 5 te komen van sterkste start-up systemen ter wereld. Vorig jaar stegen we van plaats 19 naar 15. Er is dus werk aan de winkel.

En dat is waar Techleap.nl in beeld komt. Of eigenlijk: dat is waar u in beeld komt, als incubators, accelerators en investeerders. U moet het doen. U bent belangrijk. Uw werk is belangrijk.

En wij van de overheid zijn er voor dat duwtje in de rug. Dus laten we samen doorgaan op de ingeslagen weg. Laten we doorgaan met het bij elkaar brengen van de slimste geesten in wetenschap en bedrijfsleven. En laat ons er samen vooral voor blijven zorgen dat Nederland een plek blijft waar kennis, creatief ondernemerschap en overheid samen werken aan de innovaties van morgen. Zoals we dat hier vandaag doen.

Ik wens u en Techleap.nl alle succes toe.

Dank u wel.