Bestuurlijk overleg Lelystad Airport 18 december 2017

Verslag van een overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de provincie Drenthe, de provincie Flevoland, de provincie Fryslân, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel over Lelystad Airport.