Bestuurlijk overleg Lelystad Airport 6 februari 2018

Verslag van een overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de provincie Drenthe, de provincie Flevoland, de provincie Fryslân, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel over Lelystad Airport.