Dutch position paper on new MFF, February 2018 (Engelstalig)

Dit rapport markeert de Nederlandse positie inzake het toekomstige Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021 – 2027. Met dit kader worden de plafonds bepaald voor de begroting van de Europese Unie.