Beantwoording Kamervragen over wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Minister Kaag beantwoordt vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Beantwoording Kamervragen over wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (PDF | 13 pagina's | 197 kB)