Verslag van schriftelijk overleg over advies AIV 'Veiligheid en rechtsorde in Caribisch gebied'

Antwoorden van de ministers Kaag (BZ) en Bijleveld (Defensie) op vragen over de reactie van de Rijksministerraad op het advies 'Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied', uitgebracht door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede-Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in een schriftelijk overleg met het kabinet. 

Verslag van schriftelijk overleg over advies AIV 'Veiligheid en rechtsorde in Caribisch gebied' ( PDF | 12 pagina's |