Vergunning brandstofdiversificatie voor de kerncentrale Borssele

Op 8 juli 2010 heeft EPZ, eigenaar van de Kerncentrale Borssele een vergunningaanvraag ingediend om - naast verrijkt uranium - ook twee andere brandstoffen te mogen gebruiken, te weten mengoxide splijtstof (MOX) en gecompenseerd verrijkt gerecycled uranium (c-ERU).

Op 24 juni 2011 is de definitieve beschikking verleend. In deze beschikking wordt met de gevraagde wijzigingen ingestemd. Van de beschikking is op 29 juni 2011 openbaar kennisgegeven.

Bijlagen