Documenten

Vergunning brandstofdiversificatie voor de kerncentrale Borssele

Op 8 juli 2010 heeft EPZ, eigenaar van de Kerncentrale Borssele een vergunningaanvraag ingediend om - naast verrijkt uranium - ook twee andere brandstoffen te mogen gebruiken, te weten mengoxide splijtstof (MOX) en gecompenseerd verrijkt gerecycled uranium (c-ERU).

Op 24 juni 2011 is de definitieve beschikking verleend. In deze beschikking wordt met de gevraagde wijzigingen ingestemd. Van de beschikking is op 29 juni 2011 openbaar kennisgegeven.

Bijlagen

De Rijksoverheid. Voor Nederland