Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2022)

Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Bekijk de lijsten vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren 2019, 2020 en 2021 in het webarchief van Rijksoverheid.nl.