Miljoenennota 2014

VOICE-OVER: Miljoenennota 2014.

(Een animatie.)

Nederland is de afgelopen jaren hard geraakt door de crisis.
Hierdoor is de economie gekrompen.
Desondanks blijft Nederland een rijk en welvarend land én staan we op de vierde plaats van meest concurrerende landen in de wereld.
Nederland is in 2014 even welvarend als in 2007.
We missen dus zeven jaar groei en zijn daardoor minder welvarend dan verwacht.
Dat zullen we helaas niet meer inhalen.
Jarenlange hoge economische groei ging in de jaren voor de crisis gepaard met oplopende schulden voor burgers en banken.
Tijdens de crisis is onze economie op een aantal plekken kwetsbaar gebleken.
Dit is met name merkbaar op de woningmarkt, de arbeidsmarkt de financiële markten en bij onze pensioenen.

(Minister Dijsselbloem komt in beeld:)

MINISTER DIJSSELBLOEM: De afgelopen tien, twintig jaar zijn er heel geleidelijk problemen en weeffouten ontstaan.
Die moeten we nu versneld repareren.
Er is al veel gebeurd. De uitgaven zijn beperkt er is hard gewerkt om de financiële sector weer gezond te maken en hervormingen op de woningmarkt bij de pensioenen en in de zorg zijn in volle gang.
VOICE-OVER: In de nieuwe begroting werkt het kabinet verder aan duurzaam economisch herstel.
Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de schatkist op orde komt.
Meer uitgeven dan dat er binnenkomt, houdt niemand lang vol.
Ondanks de bezuinigingen geven we elke dag 55 miljoen euro meer uit dan we binnenkrijgen. Hierdoor blijft de staatsschuld groeien.
We betalen in 2014 elf miljard euro per jaar aan rente.
Dat is meer dan we uitgeven aan bijvoorbeeld het basisonderwijs.

(In beeld verschijnt weer even de minister.)

Als de rente nog verder zou oplopen dan komen investeringen in bijvoorbeeld het onderwijs steeds meer in het gedrang.
Het is daarom tijd om financieel orde op zaken te stellen.
VOICE-OVER: Het kabinet komt in 2014 met besparingsmaatregelen voor een bedrag van zes miljard euro.
Tegelijkertijd zal de economie weer gaan groeien naar verwachting met een half procent.
Belangrijke elementen van het besparingspakket zijn het beperken van de uitgavenstijging in de zorg en het matigen van de lonen in de collectieve sector.
Behoud van banen heeft meer prioriteit dan stijging van salarissen.
Duurzaam herstel van de economie is nodig.
Om dat te stimuleren, neemt het kabinet een aantal gerichte maatregelen.
Bijvoorbeeld: bedrijven kunnen meer kredieten krijgen zodat er weer ruimte komt om te investeren en energiebesparing wordt flink gestimuleerd wat ook de bouwsector helpt.
Het wordt verder voor burgers fiscaal aantrekkelijk om vermogens die vastzitten in te zetten onder meer met een tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van schenkbelasting.

(De animatie maakt weer plaats voor de minister.)

Er is perspectief op duurzaam herstel.
Dat heeft tijd nodig en vraagt offers van iedereen.
Snelle en pijnloze oplossingen zijn er echter niet maar het kabinet houdt steeds oog voor een eerlijke inkomensverdeling.

(Beeldtekst: In. Uit.)

VOICE-OVER: De Miljoenennota 2014 steunt op drie pijlers: duurzaam economisch herstel de begroting in een verstandig tempo op orde brengen en een evenwichtige inkomensverdeling.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

AFSLUITENDE MUZIEK