Ministerraad 18 maart 2016

Goedemiddag. Minister-president Rutte is, zoals u weet, in Brussel bij de Europese top met Turkije over aanpak van de migratieproblematiek. Daar moeten verdere afspraken worden gemaakt over een integrale aanpak om om te gaan met vluchtelingen. Die besprekingen zijn daar nog bezig. Hij zal na afloop, zoals gebruikelijk, ook uw Brusselse collega's te woord staan. Het kan zijn dat hij net belt.  Europa heeft natuurlijk ook andere uitdaging dan alleen een antwoord vinden op de migratiecrisis. Ik was eerder deze week met premier Rutte naar Brussel voor de Tripartiete Sociale Top. "Wat is dat?" hoor ik u denken. Dat is een top waarbij Tusk en Juncker en het voorzitterschap met Europese vakbonden en werkgevers praten over dat andere grote probleem van Europa, de werkloosheid, die in heel veel landen nog veel te hoog is. Waarbij je in heel Europa de problemen ziet: "Hoe vind je antwoord op digitalisering, hoe zorg je dat de middenklasse stevig blijft? Hoe zorg je dat de lasten van de crisis eerlijker verdeeld worden?" En, dat is voor Nederland ook een hele belangrijke prioriteit in het voorzitterschap: "Hoe zorg je dat het ook een fatsoenlijke arbeidsmarkt is in Europa?" Vorige week heeft de Commissie voorstellen gedaan om 'gelijk loon voor gelijk werk' in Europa te gaan verbeteren. Nederland is daar blij om en we staan ook nog aan het begin van dat proces om voldoende landen daar achter te krijgen. Het was dus een belangrijke bijeenkomst om ook daar over te praten met werkgevers en werknemers in Europa. Eerlijke spelregels voor arbeidsmobiliteit. Deze week hebben veel Nederlanders de stempas in de bus gekregen voor het referendum. Het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne. En ik wilde dit moment gebruiken om iedereen ook op te roepen zijn stem te gaan gebruiken. Het is belangrijk dat je je stem laat horen, een nieuw democratisch instrument en het gaat ook ergens over. Het gaat over een overeenkomst met Oekraïne waarbij dat land de keuze maakt om een Westers georiënteerd land te willen worden, met een onafhankelijke rechtelijke macht, met de bestrijding van corruptie, met bescherming van de waarden die we hier zo belangrijk vinden, voor homo's en lesbo's, voor minderheden, een verdrag dat ook de mogelijkheden voor handel verbetert. Dus het gaat ergens over. Dat is de reden dat het kabinet voorstander is van die overeenkomst, maar voor nu is, denk ik, vooral belangrijk: bewaar die stempas en gebruik hem, 6 april kan iedereen gaan stemmen. Het zou heel goed zijn als mensen dat democratische recht gebruiken.

Zie ook