Wat is Prinsjesdag?

Wat is Prinsjesdag?

Tekst Wat is Prinsjesdag NL

VOICE OVER: 

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag.

Het koninklijk paar rijdt in de Glazen Koets naar de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.

In de Ridderzaal zitten alle ministers en staatssecretarissen, de leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere genodigden.

De Eerste en de Tweede Kamer vormen samen de Staten-Generaal.

Met het uitspreken van de Troonrede opent de koning het nieuwe parlementaire jaar van de Staten-Generaal.

In de Troonrede gaat de koning in op de plannen van de regering voor het komende jaar.

En dan is er het koffertje.

De minister van Financiën neemt het op Prinsjesdag mee naar de Tweede Kamer. Het koffertje bevat de rijksbegroting en de Miljoenennota.

De rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries.

Dit zijn dan nog wetsvoorstellen die door de Eerste en Tweede Kamer behandeld moeten worden.

Ook in het koffertje: de Miljoenennota. Dat is een toelichting op de rijksbegroting.

In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van de regering, en zijn de verwachte inkomsten en de geplande uitgaven van de overheid op een rij gezet.

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit belastingen en premies.

Maar bijvoorbeeld ook uit de verkoop van aardgas.

Bij 'uitgaven' staan de voorzieningen waaraan het geld wordt uitgegeven zoals onderwijs, sociale zekerheid, zorg en veiligheid.

De Miljoenennota gaat ook in op de nationale en internationale economische situatie, en geeft een toelichting op de financiële situatie van Nederland.

Vlak na Prinsjesdag is het de beurt aan de Tweede Kamer om op de plannen te reageren.

Alle ministers en staatssecretarissen komen dan naar de Tweede Kamer voor een debat: de Algemene Politieke Beschouwingen.

Dit debat gaat over het kabinetsbeleid voor het komende jaar.

De minister-president voert het woord namens het kabinet.

In oktober zijn de Algemene Financiële Beschouwingen.

Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota en het begrotingsbeleid.

In de maanden daarna worden de begrotingen van alle departementen afzonderlijk behandeld.