Animatie Visie Ondergrond 2016

Animatie Visie Ondergrond 2016

(Een animatie.)

VOICE-OVER: De grond onder onze voeten.
We staan er niet vaak bij stil, maar we maken er wel veel gebruik van.
Er ligt een enorm netwerk aan leidingen dat gas, water, stroom en afvalwater transporteert.
Er liggen tunnels voor ons vervoer, ondergrondse parkeergarages fietsenstallingen en alle fundamenten van onze gebouwen.
We gebruiken onze ondergrond ook voor onze energievoorziening om gas en olie te winnen en om er energie in op te slaan en duurzame energie uit te winnen.

(Een dwarsdoorsnede van de grond toont ondergrondse boorschachten.)

LEVENDIGE MUZIEK

Maar in de bodem bevinden zich ook natuurlijke kringlopen.
Een heel belangrijke is die van het grondwater.
De bodem zuivert water dat we nodig hebben in de landbouw en voor ons drinkwater.
Er is een kringloop van voedingsstoffen en een grote variatie aan planten en dieren.
Ook is er veel archeologische en aardkundige informatie te vinden die voor toekomstige generaties behouden moet blijven.
Het is druk in de grond onder onze voeten.
Veel verschillende functies met hun eigen belangen.
Ze kunnen elkaar in de weg zitten, maar ook aanvullen.
Zo kan een leeg gasveld worden hergebruikt voor aardgasopslag maar is het vaak niet mogelijk om bijvoorbeeld tegelijkertijd aardgas en aardwarmte te winnen op dezelfde plek.
Wat in de grond gebeurt, staat niet los van de wereld boven de grond.
Zo kan het gunstig zijn om kassen te bouwen op plaatsen waar aardwarmte gemakkelijk te winnen is.

(Een bovenaanzicht van kassen.)

Omgekeerd heeft een activiteit onder de grond vaak een bovengrondse installatie nodig die in een druk of kwetsbaar gebied moeilijk valt in te passen.
Het Rijk heeft een visie op de diepe ondergrond gemaakt die bij nieuwe ontwikkelingen helpt een goede balans te vinden tussen het beschermen en benutten van de ondergrond voor drinkwater en energie.
Ingrepen in die ondergrond doen we voor tientallen jaren en zijn vaak niet zomaar weer terug te draaien.
Een goede afstemming tussen alle activiteiten is dus nodig.
Zo voorkom je dat er knelpunten ontstaan of er kansen worden gemist.
Samen met burgers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen heeft de overheid deze structuurvisie voor de ondergrond gemaakt.
Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG