Europese aanbesteding inhuur participanten

Deze animatie legt het hoe en wat uit van een aanbestedingsprocedure. Specifiek gaat deze in op de aanbesteding voor inhuur van mensen met een arbeidsbeperking.

Europese aanbesteding inhuur participanten

(Beeldtitel: Aanbesteding inhuur participanten. Beeldtekst: Voor sociale ondernemingen. Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De Rijksoverheid wil een bijzondere groep uitzendkrachten inhuren.
Mensen met een arbeidsbeperking.
Participanten, die bij de uitoefening van hun werk begeleiding en voorzieningen nodig hebben.
Voor de participanten worden speciale takenpakketten samengesteld.
Partijen die voor het Rijk willen werken moeten deelnemen aan een aanbestedingsprocedure.
Sociale ondernemingen komen in aanmerking om participanten op basis van een uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst bij het Rijk te plaatsen.
De aanbesteding bestaat uit twee percelen met ieder verschillende takenpakketten.
Om geschikte en geïnteresseerde partijen objectief te kunnen beoordelen en gelijke kansen te bieden gelden bij een aanbesteding heel strikte regels.
Voor leveranciers betekent het indienen van een inschrijving op een aanbesteding veel en precies werk.

(Een lijst van de werkzaamheden.)

Men moet goed op de deadlines letten om niet te worden uitgesloten.

(Een gemarkeerde kalender.)

De Rijksbrede overheidsopdracht tot inhuur van participanten wordt gepubliceerd op TenderNed.
Geïnteresseerde leveranciers kunnen zich op TenderNed registreren en zo aan de procedure deelnemen.

(Een account op TenderNed.)

Op TenderNed staan een beschrijvend document en bijlagen waarin precies is vermeld wat de opdracht inhoudt welke eisen aan inschrijvers worden gesteld en welke stukken u moet inleveren als u inschrijft.

(Een pijl op een beeldscherm.)

Natuurlijk kunt u tijdens de aanbestedingsprocedure ook vragen stellen.
De antwoorden daarop worden verzameld in een nota van inlichtingen.
Met al deze informatie kunt u een inschrijving indienen.
Om er zeker van te zijn dat deze correct en compleet is kunnen geïnteresseerde sociale ondernemingen zich laten adviseren door een aanbestedingscoach of brancheorganisatie.

(Wijzers draaien naar twaalf uur.)

Na de sluitingsdatum volgt de beoordeling van de inschrijvingen door de Rijksoverheid. De criteria daarvoor zijn al genoemd in het beschrijvend document en bijlagen daarbij.
De inschrijvingen krijgen een ranking.
Op basis hiervan stuurt de Rijksoverheid de gunningsbeslissing.
Daarin staat aan welke inschrijvers een raamovereenkomst wordt gegund.
Hierna zijn er minicompetities voor de inhuuropdrachten.
De participanten van de geselecteerde leverancier kunnen dan echt aan de slag.

(Een figuurtje in een rolstoel gaat op een laptop aan het werk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Bent u sociaal ondernemer? Doe dan mee met de Aanbesteding Inhuur Participanten.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG