Animatie Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

Deze animatie legt de hoofdlijnen uit van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, 'Vertrouwen in de toekomst'.

Animatie Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

(Een animatie. Beeldtekst: Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: We willen dat meer Nederlanders in hun dagelijks leven ervaren dat het beter gaat.
Nederland staat er economisch goed voor.
De werkgelegenheid groeit, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën zijn weer op orde.
Maar Nederland is meer dan alleen cijfers en statistieken.
Er zijn ook tegenstellingen en onzekerheden.
Veel mensen zijn bezorgd over hun baan, over de leefbaarheid van hun buurt en over de zorg voor ouderen.
Dit kabinet gaat het volgende doen.

(Beeldtekst: Investeren voor iedereen. Een skyline.)

VROLIJKE MUZIEK

We investeren in voorzieningen die voor ons allemaal belangrijk zijn.
Veiligheid en defensie, politie en justitie, zorg en onderwijs.
De vakmensen in deze sectoren verdienen meer ruimte, ondersteuning en waardering.

(Beeldtekst: Zekerheid en kansen in een nieuwe economie.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

Ons belastingstelsel, ons pensioenstelsel en onze arbeidsmarkt worden hervormd om mensen meer kansen en zekerheid te bieden in de toekomst.
Er komt een forse lastenverlichting voor middengroepen en voor bedrijven.
Werken gaat meer lonen.
Er komt een nieuwe balans tussen mensen met een vaste baan en zzp'ers.
Samen met werkgevers en werknemers pakken we het pensioenstelsel aan zodat er meer keuzevrijheid komt.

(Het beeld wordt groen. Beeldtekst: Klimaat. Duurzaam Nederland.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

We maken werk van een ambitieus klimaatbeleid.
We leggen de lat hoog.
In EU-verband nemen we het voortouw in een aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot.
Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord met afspraken over het sluiten van kolencentrales.
Op de korte termijn vergroenen we het belastingstelsel en verduurzamen we de gebouwde omgeving.
We realiseren meer gebieden op zee voor windenergie en we gaan nieuwe energiebronnen gebruiken.

(Het beeld wordt lichtoranje. Beeldtekst: Nederland. Herkenbaar in de wereld.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

Een land dat trots is op zichzelf en pal staat voor zijn kernwaarden kan internationaal sterker en zelfbewuster opereren.
Het is daarom belangrijk dat ook jongeren onze eigen geschiedenis beter kennen.
Binnen Europa maakt dit kabinet zich sterk voor concrete oplossingen.
In de NAVO en de Verenigde Naties werkt ons land aan vrede, veiligheid en welvaart voor onszelf en anderen.
Ook om de oorzaken van migratie aan te pakken.

(Verschillende kleine pictogrammen vormen de kaart van Nederland.)

DE VROLIJKE MUZIEK GAAT OVER IN RUSTIGE MUZIEK

Samen maken we dit mooie land sterker en beter voor iedereen.
Dit kabinet heeft vertrouwen in Nederland, in elkaar en in de toekomst.

(Het beeld wordt wit. Onderaan verschijnt de tekst: Ministerie van Algemene Zaken.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG