Persconferentie na ministerraad 9 februari 2018

Viceminister-president De Jonge gaat in zijn inleidend statement in op het ingrijpen op St. Eustatius, de vergoeding vervangende geneesmiddelen en nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van de positie van zzp’ers .

Viceminister-president De Jonge:
Ik mocht vandaag de ministerraad voorzitten dus mocht ik daar ook verslag van doen aan u en andere vragen beantwoorden vanmiddag. Ik begin graag met Sint Eustatius. De minister van Binnenlandse Zaken heeft ons bijgepraat. Deze week heeft het kabinet natuurlijk met unanieme instemming van Tweede en Eerste Kamer besloten om in te grijpen op Sint Eustatius. Een ongebruikelijke stap en een ingrijpende natuurlijk, maar absoluut noodzakelijk. Op Sint Eustatius is een bestuurlijke situatie ontstaan die onacceptabel is - wetteloosheid,  intimidatie, discriminatie, vriendjespolitiek - en de bevolking van het eiland daar is daar de dupe van. Met de aanstelling van een regeringscommissaris wil het kabinet de problemen aanpakken en het bestuur van het eiland op orde brengen. En ik sprak gisteravond nog met staatssecretaris Knops, die is daar nu en voert hele intensieve gesprekken natuurlijk met de mensen daar, onder anderen in een 'town hall meeting' ook zelf de toelichting gegeven op het besluit dat Nederland heeft genomen. En hij komt daar natuurlijk boosheid en frustratie tegen van de mensen daar, maar toch ook veel mensen die het zelfs in zo'n setting aandurven om hardop uit te spreken dat ze heel blij zijn dat er eindelijk wordt ingegrepen. En dat is ook precies de bedoeling en snel ook laten zien dat we er graag voor de mensen daar.

Dan is er een besluit genomen over het geneesmiddelentekort, namelijk over een vergoeding voor vervangende geneesmiddelen. Het kan namelijk gebeuren dat er een tekort aan geneesmiddelen ontstaat in Nederland, waarbij ter vervanging een geneesmiddel nodig is dat in Nederland niet verkrijgbaar is. En dat komt niet heel vaak voor, maar het komt voor en als het voorkomt is het voor mensen heel erg vervelend. Soms wordt het dan vergoed uit coulance, door verzekeraars, en soms wordt het vergoed door apothekers maar vaak ook moeten mensen dat dan zelf betalen en dat wordt nu anders. Namelijk we hebben besloten dat in zo'n situatie een vervangend geneesmiddel ook uit de basisverzekering vergoed moet kunnen worden.

Dan de Wet DBA. We hebben vandaag ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer over de zelfstandigen zonder personeel, de zzp'ers. We hebben afspraken gemaakt in het regeerakkoord, de hervorming van de arbeidsmarkt is een van de grote doelen van dit kabinet en zzp'ers zijn daar een belangrijk onderdeel van. Het gaat nu vooral om een routekaart om de komende maanden met belangenorganisaties een stap verder te komen. Collega's Koolmees en Snel werken met hen samen om voor de zomer met een hoofdlijnenbrief te kunnen komen en zij zullen daar zelf later vanmiddag een toelichting op geven, volgens mij ook hier.

En dan de Olympische Spelen, want daar is onze minister-president nu, op de tribune overigens ter geruststelling. We hadden graag - misschien heeft u het wel kunnen zien - wij hadden graag natuurlijk met een schuin oog gekeken naar de openingsceremonie, want het beloven weer mooie Spelen te worden voor ons land en komend weekend staan er meteen al enkele spannende finales op de rol met meerdere Nederlandse kanshebbers. Dus mocht u de tijd hebben dit weekend, zet zeker even de tv aan, zullen we zelf ook proberen.

Zie ook