Animatie baten en lasten onderwijsbesturen

Wil jij in één oogopslag inzicht in de inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren van je bestuur?

Dat kan nu eenvoudig

Niet meer zoeken in onoverzichtelijke bestanden

De informatie vind je nu ook hier: https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/dashboard-baten-en-lasten-besturen

Duik in de cijfers en ga het gesprek aan met je bestuur!

https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/dashboard-baten-en-lasten-besturen