Persconferentie na ministerraad 6 juli 2018

Minister-president Rutte gaat in de persconferentie in op internationale veiligheid en de samenwerking met de Nederlandse bondgenoten in de NAVO.

Persconferentie na ministerraad 6 juli 2018

Minister-president Rutte:
Ja, goedendag. Vandaag Stientje van Veldhoven bedankt voor het feit dat zij het laatste debat had en daarom de slotstellingen heeft moeten bijwonen. En dat is heel laat geworden, maar dat heeft een aantal van u waarschijnlijk ook - zie ik zo al - bewust meegemaakt. Goed.

Dan over de ministerraad. We hebben vandaag gesproken over de internationale veiligheid en de samenwerking met onze bondgenoten in de NAVO. Zoals u weet is er volgende week een NAVO-top en daar staan de thema's als afschrikking en natuurlijk ook verdediging centraal. Er is veel om over te praten, want er is wel iets aan de hand in de wereld en de situatie rondom Europa, de veiligheidssituatie, blijft zorgelijk. En dat onderstreept wat mij betreft en wat ons betreft ook nog eens het belang van het Trans-Atlantisch bondgenootschap en überhaupt van die Trans-Atlantische bond met Amerika. Nederland hecht daar zeer aan. We proberen ons daar actief in op te stellen en onze verantwoordelijkheid te nemen ook om oplossingen te zoeken als er problemen zijn. Bijvoorbeeld doen we dat door nu het defensiebudget te verhogen. Als je het optelt voor deze periode is dat vijf miljard euro extra. Ongeveer anderhalf miljard per jaar en dat is doorlopend. En dat is de grootste stijging van het defensiebudget sinds de val van de muur in 1989. Tegelijkertijd: daarmee halen we de twee procent nog niet. Dus er zal de komende jaren, dat hebben we ook steeds gezegd, meer moeten gebeuren. Tegelijkertijd gaat het om meer dan alleen geld, het commitment en verantwoordelijkheid nemen. In dat licht ben ik heel blij dat gisteren het kabinetsbesluit om de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan te verlengen en te intensiveren, dat dat besluit brede steun heeft gekregen. En dat betekent dus dat onze militairen tot en met 2021 nu actief blijven in Afghanistan. En zoals bekend blijven we ook actief in Litouwen, dus in de inzet in het kader van enhanced forward presence. En zijn we ook op andere plekken in de wereld actief. Eén van de waarderingen voor de Nederlandse krijgsmacht is de inzetbaarheid. Dus: ja, we geven te weinig uit. Ja, dat budget gaat omhoog. Dat moet ook verder omhoog. Maar er is grote waardering van onze internationale partners voor het feit dat onze krijgsmacht goed internationaal inzetbaar is.

Nou, verder hebben we vandaag gesproken over het advies van de commissie-Knottnerus over het experiment met de cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen, oftewel kortweg het wietexperiment. We hebben besloten om dat advies grotendeels over te nemen. We vinden het belangrijk, namelijk, dat er een waardevol experiment komt met een gedegen opzet. Er komt speciaal aandacht voor preventie, zeker ook gericht op jongeren. We houden daarmee vast aan een experiment in zes tot tien gemeenten, maar tegelijkertijd nemen we ook het advies over om te werken met controlegemeenten. Dat wordt nu verder uitgewerkt door Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins en ik ben blij dat we ook op dit voor deze coalitie wat ingewikkelder onderwerp, dat weet u allemaal, er toch weer samen uit zijn gekomen.

Tot slot doet het me deugd te kunnen melden dat de ministerraad, u had dat niet verwacht dat dat besluit nu al zou vallen, maar we hebben besloten om Femke Halsema te benoemen tot burgemeester van Amsterdam. Ik kende haar natuurlijk heel erg goed. In de periode dat ikzelf in de oppositie zat met Alexander Pechtold en Femke Halsema hebben we niet alleen heel veel lol gehad, maar ook intensief samengewerkt. Dus ik heb haar goed leren kennen. Volgens mij krijgt Amsterdam een goede burgemeester. Een prettig mens, maar ook een autonoom denker. En ik denk dat de we de Amsterdammers mogen feliciteren, en ook Femke Halsema persoonlijk, met deze benoeming.