Persconferentie na ministerraad 17 augustus 2018

Minister-president Rutte gaat in zijn eerste persconferentie na het zomerreces in op de jongste cijfers over de economie en op de lange periode van droogte waar Nederland mee te maken heeft gehad.

Minister-president Rutte:
Goedemiddag. Ik kijk even of iedereen er goed uitziet na deze vakantie, maar velen van u maken in ieder geval een ontspannen indruk. Ik hoop dat jullie een goeie vakantie hebben gehad en deze week is de politiek weer enigszins op gang gekomen, in ieder geval het kabinet. Vandaag waren de meesten bij de eerste ministerraad na het, voor ons althans, zomerreces. Onder anderen natuurlijk stilgestaan bij de mooie cijfers voor de Nederlandse economie die deze week bekend zijn geworden. We zien dat het aantal vacatures inmiddels een  recordhoogte heeft bereikt. Steeds meer mensen vinden een baan en heel vaak zijn dat ook vaste banen en we zien dat ook jongeren en ouderen steeds meer aan het werk komen. Dan zijn natuurlijk de vooruitzichten van het Centraal Planbureau gekomen, ook die zien er nog steeds zonnig uit. De economische groei was en is en blijft ook robuust, de werkloosheid blijft dalen - de verwachting is dat die volgend jaar uitkomt op het laagste niveau sinds 2001 - en ook de overheidsfinanciën behoren tot de gezondste van Europa, met een behoorlijk - lijkt het - overschot op de begroting. Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn, die benoemt het Centraal Planbureau ook, die ziet het kabinet natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk zorgen over de Brexit: hoe gaat dat lopen, kunnen we dat met mekaar in goeie banen leiden, zodanig dat dat geen schade oplevert voor de Europese economie en ook voor de Britse economie? Er zijn natuurlijk andere ontwikkelingen, internationaal waar het gaat om handel, bijvoorbeeld tussen Amerika en China maar natuurlijk ook de situatie in Turkije, de Turkse munt en de effecten die dat kan hebben op de Turkse economie. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken waar wij met grote belangstelling naar kijken. Maar goed, dat daargelaten - er zijn ook wolken - is het toch overwegend een zonnig beeld komend jaar, lijkt het. Wat natuurlijk het kabinet wil bereiken is ook van de thema's geweest in de formatie, is dat nu het beter gaat met Nederland, dat mensen dat ook zelf gaan ervaren, bijvoorbeeld ook financieel. Nou goed, daar zegt het regeerakkoord natuurlijk van alles over. Wat we rondom Prinsjesdag gaan doen, kan ik niks over zeggen. Maar wij gaan de komende weken wel werken aan de stukken voor de begroting van Prinsjesdag. En die komen dan op de derde dinsdag, zoals bekend, naar buiten.

Dan is er vandaag ook gesproken natuurlijk over een aantal andere onderwerpen. Laat ik er eentje uitlichten: dat is de droogte deze zomer. Het mooie weer en uw overwegend bruine gezichten hebben ook een keerzijde en dat is dat er aanhoudende droogte is en dat die ook voor problemen zorgt. Er is vandaag de ministerraad over bijgepraat door Cora van Nieuwenhuizen, maar ook door Carola Schouten. We hebben gelukkig in Nederland ons waterbeheer goed georganiseerd. Dat is natuurlijk vooral gericht op teveel water, nou dat was er, op dit moment is dat er niet: het is te weinig. Gelukkig is de drinkwatervoorziening niet in gevaar geweest. Maar verder zie je natuurlijk wel dat dit gevolgen heeft, die droogte, en dat niet alle schade is te voorkomen maar dat de waterbeheerders waar nodig maatregelen hebben genomen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Daar is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook vanuit de landbouw, is daar hard aan gewerkt samen met allerlei betrokkenen: bijvoorbeeld de waterschappen, maar natuurlijk ook allerlei organisaties en de provincies niet te vergeten. Gelukkig is er de afgelopen week weer wat regen gevallen, maar dat is in ieder geval nog onvoldoende om te zeggen: het is weer op peil. De droogte is nog niet voorbij, je hebt echt wel een paar maanden ouderwets, ja sorry dat hoort er dan ook weer bij, ouderwets Nederlands weer nodig om uiteindelijk ervoor te zorgen dat alles weer normaal is en er echt een einde komt aan de droogteproblematiek. En wat dat betreft blijft het devies ook, vandaag en de komende tijd, om ervoor te zorgen dat er geen water wordt verspild.

Zie ook