Persconferentie na ministerraad 14 september 2018

Minister-president Rutte gaat in zijn wekelijkse persconferentie in op de Nederlandse bijdrage aan EU-missies in de Sahel, de VN-missie in Mali en de de Nederlandsen inzet in Irak. 

Minister-President Mark Rutte: 

Goedemiddag. We hebben vandaag twee artikel 100-brieven vastgesteld. Eén over de Sahel en één over Irak. De afbouwfase van de huidige Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali zal per 1 mei 2019 worden gestart. Waarna tot en met 2021 enkele politiefunctionarissen en stafofficieren werkzaam kunnen blijven. Dat is nodig om er voor te zorgen dat er een ordentelijke afbouw plaats vindt en ook een verantwoorde overdracht. Om dreigingen zoals terrorisme tegen te gaan, maar ook zaken als de irreguliere migratie te bestrijden, leveren we met ongeveer 20 functionarissen een bijdrage aan de EU-missies in de Sahel. De andere brief heeft betrekking op Irak. Het einde van de militaire strijd lijkt in zicht, maar ISIS vormt zoals bekend nog steeds een bedreiging voor aanslagen. Daarom gaat de Nederlandse inzet in Irak zich meer richten op het versterken van de veiligheids-sector. Onder meer door een bijdrage van 20 militaire en civiele experts aan de nieuwe NAVO-traingingsmissie. De inzet van de Nederlandse F16’s wordt per 31 december aanstaande beëindigd. En voor de details verwijzen wij u graag naar de kamerbrieven en eventueel ook het persbericht.

De parlementaire agenda loopt volgende week natuurlijk anders dan gebruikelijk. Na Prinsjesdag volgen wel de algemene politieke beschouwingen op woensdag en die gaan dan door op vrijdag en dat is omdat ik op donderdag bij de informele Europese Raad ben in Salzburg. Die begint overigens al op woensdagavond met een diner en daar zal ik worden vervangen door de premier van België, thans ook voorzitter van de Benelux. Dat betekent dat de ministerraad op vrijdag komt te vervallen. Er is dan dus ook geen persconferentie. De eerstvolgende ministerraad en aansluitende persconferentie vinden dan weer plaats op vrijdag 28 september. 

En tot slot is het goede nieuws van vandaag dat het gelukt is om te komen tot een nieuwe politie-cao zoals u gezien hebt. Er is een akkoord bereikt. Die onderhandelingen, ook dat hebben we waargenomen, waren stevig maar hebben geleid tot een mooi resultaat en dat is belangrijk want het gaat hier wel over die 50 tot 60-duizend mensen die waken over onze straten. Die cruciaal zijn voor een veilige samenleving. De vakmensen die dat doen die verdienen ons aller ondersteuning, waardering, maar ook ruimte om hun belangrijke werk zo goed mogelijk te kunnen doen. 

Zie ook