Persconferentie na ministerraad 5 oktober 2018

Minister-president Rutte gaat in zijn wekelijkse persconferentie onder meer in op de dividendbelasting en de cyber-operatie van de Russische Militaire Inlichtingendienst, die is verstoord door de MIVD.

Minister-President Mark Rutte:

Goedemiddag allemaal. Wij hebben natuurlijk vandaag gesproken over het besluit van Unilever en dat besluit is uiteraard teleurstellend. Het bedrijf zal, zo begrijpen wij, later besluiten hoe nu verder. De afschaffing van de dividendbelasting is onderdeel van een breed bedrijfsleven-pakket. Het gaat om het investeringsklimaat. Het gaat erom banen te behouden en banen aan te trekken. Belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf, belangrijk voor de grote bedrijven in Nederland. Dat gaat om allerlei maatregelen zoals verlagen van de vennootschapsbelasting, lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf en uiteraard ook de afschaffing van de dividendbelasting. Het kabinet en de coalitie zullen de komende tijd dit hele pakket opnieuw wegen inclusief de maatregel met betrekking tot de dividendbelasting. 

Dan hebben wij natuurlijk stilgestaan bij de situatie die zich gisteren heeft voorgedaan tegen de OPCW, de cyber-operatie van de Russische Militaire Inlichtingendienst GROe, die is verstoord door de MIVD. Wij nemen, ik herhaal het hier nog een keer, deze zaak hoog op. Niet voor niets zijn we ermee naar buiten getreden. Dat is een krachtige maatregel. Dit soort operaties is totaal onacceptabel en Rusland moet daar mee stoppen. Daarnaast is de Russische ambassadeur ontboden en is hem te kennen gegeven dat Nederland dit niet accepteert. En daarmee geven we ook op diplomatiek niveau een duidelijk signaal af. Tenslotte bespreken we met onze bondgenoten welke stappen de NAVO en de Europese Unie op cybergebied verder kunnen ondernemen. 

Dan hebben we vandaag in de minsterraad gesproken over onze reactie op de klimaatvoorstellen zoals die deze zomer tot ons zijn gekomen. 
Eric Wiebes heeft u daar, dacht ik, vandaag eerder al over geïnformeerd. Hiermee geven we richting aan het vervolg van de gesprekken aan de klimaattafels over onder meer de verduurzaming van onze woonwijken, elektrisch rijden en het terugdringen van CO2-uitstoot in industrie en landbouw. 

Uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de voorstellen van de klimaattafels op zichzelf kosten efficiënt zijn. 
Maar we roepen de deelnemers toch op om de kosten verder naar beneden te brengen want voor een ingrijpend pakket maatregelen als dit is het essentieel dat er ook een breed draagvlak is en dat kan alleen als deze maatregelen voor iedereen behapbaar zijn. Als we als samenleving als geheel die reis kunnen maken. De kabinetsreactie is nu het startschot voor de volgende ronde, het fluitje zou je kunnen zeggen, voor de volgende ronde van besprekingen. We willen de vaart erin houden en vragen de klimaattafels om op 1 december met de nader uitgewerkte voorstellen te komen. 

Zie ook