Persconferentie na ministerraad 12 oktober 2018

Minister-president Rutte gaat in de persconferentie van 12 oktober 2018 in op het bedrijfslevenpakket en blikt vooruit op de Europese Raad van 18 otober 2018. Daarin zullen de Brexit en migratie hoog op de agenda staan.

Minister-President Mark Rutte:

Goedemiddag. Ik heb vorige week verteld dat we opnieuw kijken naar het hele bedrijfsleven pakket als onderdeel van de belastingmaatregelen. Daar zijn deze week gesprekken over gevoerd, daar willen we natuurlijk vaart mee maken. Wel zorgvuldig. En dan ook een besluit nemen wat past binnen de doelstellingen om ervoor te zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft en aantrekkelijk is en ook zal blijven waar het gaat om het behoud van banen en waar het gaat om het genereren van welvaart. Dat proces loopt nu en ik kan niet op de uitkomsten vooruit lopen, maar ik hoop wel – ik verwacht ook eigenlijk wel – dat dat binnen afzienbare termijn zou moeten lukken. 

Van belang voor een goed vestigingsklimaat is ook dat Brexit goed verloopt. Ik ben laat omdat ik nog even bijgepraat heb net met Theresa May telefonisch. Het is daarbij zaak dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zo ordelijk mogelijk verloopt. Er wordt op dit moment heel druk onderhandeld door teams van de Europese Unie, het team van het Verenigd Koninkrijk. We hopen volgende week op de Europese Raad als het enigszins kan dat daar toch ook eerste resultaten uit komen. Dan kun je ook bekijken of het zinvol is om eventueel nog een volgende bijeenkomst te hebben in november over Brexit en ik ben daar voorzichtig optimistisch over dat we volgende week stappen kunnen zetten, maar heel veel zal afhangen van alles gesprekken die plaatsvinden de komende dagen. 

Een ander belangrijk onderwerp tijdens de Europese Raad is migratie. Daarbij gaat het natuurlijk in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat we de buitengrenzen van Europa versterken. Dat wil zeggen: afspraken maken met landen, bijvoorbeeld in Afrika - Turkije-deal, ‘Turkije-overeenkomst achtige afspraken’ met landen in Afrika. Over een gereguleerde toegang tot Europa. Ook voor zorgen dat als mensen dan toch naar Europa komen dat ze dan goed worden geregistreerd. Dat de mensen die niet mogen blijven worden teruggestuurd. Ten tweede gaat het erover dat je in Europa komt tot een herziening van het gemeenschappelijke asielstelsel. Het zogenaamde GEAS. Heel belangrijk daarbij omdat dat raakt aan de secundaire migratiestromen. Op dit moment zie je eerlijk gezegd meer, sommige dagen meer secundaire binnen Europa dan primaire migratie die geregistreerd Europa in komt. Dus blijkbaar wordt niet iedereen geregistreerd. Nou, dat vermoeden hadden we al. Maar daarom is het zo belangrijk dat niet alleen die afspraak met Afrika er komen, maar ook dat die ‘controlled locations’, wat we vroeger hotspots noemden, dat die beter gaan functioneren. In de voorbereiding op die Europese Raad vinden ook weer bilaterale gesprekken plaats. Deze week was Angela Merkel in Den Haag. Maandag komt Sebastian Kurz hier naar toe, de Oostenrijkse kanselier, hij is thans de kanselier is hij van het land wat thans het roterend voorzitterschap heeft van de Raad van de van Europa. Dus wat wij in de eerste helft van 2016 deden, doet hij thans. Dus het is nuttig dat hij er is. Dat wordt sowieso druk, want maandag, dinsdag brengt ook de Chinese premier een bezoek. Dus dat wordt een tjokvol programma, maar wel mooi. 

Tot slot, vanwege mijn aanwezigheid bij die Europese Raad en de aansluitende ASEM-bijeenkomst in Brussel. Dus met Azië, zult u volgende week hier geheel en al bediend worden door Hugo de Jonge. 

Zie ook