Persconferentie na ministerraad 16 november 2018

Persconferentie na ministerraad 16 november 2018

Inleidend statement minister-president Rutte:
Goedemiddag. Een hoop besproken vandaag. We hebben onder andere vanochtend in de ministerraad stilgestaan bij de uitspraken uit Frankrijk en Duitsland, eerder deze week, over een Europees leger. En los van de precieze bewoordingen die werden gebruikt, zou ik hier nog eens willen benadrukken dat het idee van een Europees leger voor Nederland veel te ver gaat. Frankrijk en Duitsland lopen daarmee echt voor de troepen uit. Wat betreft Nederland is en blijft de NAVO de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid en in het licht van de huidige veiligheidssituatie is dat bondgenootschap ook alleen maar belangrijker geworden, ook vanwege de instabiliteit in de wereld. Het is goed dat we ook in Europa meer samenwerking zoeken op het gebied van veiligheid, uiteraard, maar we moeten ook realistisch zijn. Want we moeten ook beseffen dat na Brexit 80 procent, ik onderstreep 80 procent, van de NAVO-capaciteit afkomstig is uit landen van buiten de Europese Unie. Wat mij betreft is het daarom een illusie te denken dat de Europese Unie nu alleen, zonder de NAVO, haar eigen veiligheid zou kunnen waarborgen. De NAVO - en daarbinnen de Verenigde Staten - blijft een onmisbare partner voor vrede en veiligheid in Europa. En dat standpunt zullen wij ook in onze gesprekken met onze partners blijven uitdragen.   

We hebben natuurlijk vandaag ook gesproken over Brexit. Het is een belangrijke stap dat nu een conceptakkoord is bereikt  tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, maar we zijn er duidelijk nog niet. Een deal is pas een deal als beide kanten van het Kanaal ermee instemmen. In Brussel staat nu in potlood een bespreking gepland in de Raad van ministers, maar ook in de Europese Raad staat het op de agenda. Tegelijkertijd: de ontwikkelingen in Londen volgen elkaar in hoog tempo op en het blijft dus noodzakelijk om rekening te houden met alle denkbare scenario's en ons daar actief op voor te bereiden. Dat geldt niet alleen voor de overheid maar, ik onderstreep dat ook nog maar eens een keer, dat geldt ook voor het bedrijfsleven dat zich moet voorbereiden op alle denkbare scenario's.

Dan heeft gisteren de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. Het gaat in het totaal om acht wetsvoorstellen waarin zo'n 65 verschillende belastingmaatregelen zijn verwerkt. En daarmee is in totaal 90 procent van de concrete fiscale maatregelen uit het regeerakkoord omgezet in wetgeving. Dat is ook alle reden om vandaag staatssecretaris Snel te complimenteren met dit positieve resultaat, want hij heeft daar verschrikkelijk hard voor gewerkt.

Tenslotte: morgen is de landelijke intocht van de goedheiligman, Sint Nicolaas, in Zaanstad. We hebben de afgelopen weken opnieuw gezien dat dit leidt tot verhitte discussies, tot demonstraties, dat het leidt tot rechtszaken. Ja, Sinterklaas is een feest, van de samenleving. En ja, het is dus logisch dat die samenleving ook regelmatig discussieert over de vorm van zo'n samenlevingsfeest. Maar het is wel zaak om die discussie kalm, waardig en respectvol te blijven voeren en vooral ook, wat mij betreft, op de passende momenten en dat is dus niet tijdens deze feestdagen. Want over één ding is volgens mij de hele samenleving het eens: wij gunnen de kinderen allemaal de magie van het Sinterklaasfeest. Dus laten we er morgen een sfeervolle intocht van maken.