Persconferentie na ministerraad 18 januari 2019

Persconferentie na ministerraad 18 januari 2019

Minister-president Rutte:

Goedemiddag. Vandaag natuurlijk gesproken over Brexit in het kabinet. Zoals u weet, betreuren wij dat het Lagerhuis het akkoord wat was uit onderhandeld tussen het VK en de EU heeft afgewezen. Het is nu echt allereerst aan het VK zelf om aan te geven hoe nu verder. Ik had er gisteren een telefonisch gesprek over met Theresa May. Ik heb ook nog ’s een keer gezegd dat wij natuurlijk zeer steunen de gesprekken die zij voeren met de oppositie om te kijken breed in de Britse politiek wat de volgende stappen kunnen zijn. We wachten natuurlijk de uitkomst daarvan af.

Probleem doet zich hier natuurlijk voor dat er, ik heb dat keer op keer op keer iedere vrijdag zo’n beetje wel geschetst, ik zal ze niet nog een keer herhalen, maar de Britten hebben rode lijnen neergelegd, hebben voorwaarden gesteld aan de Brexit en door die voorwaarden is er eigenlijk geen andere constructie te bedenken dan diegene die er nu ligt. Dat wordt op zichzelf ook wel door de Britten erkend, maar goed, het zwaartepunt zit in hem op de backstop. Die backstop is er niet om te treiteren, die backstop is omdat die een logisch noodzakelijk gevolg is van de Britse rode lijnen en dus onderdeel moet zijn van die deal wil je voorkomen dat er op het Britse, sorry, het Ierse eiland alsnog een harde grens komt.

En het niet willen hebben van een harde grens is een wens van zowel de Britten als Europa en natuurlijk ook binnen Europa de Ieren, maar dat geldt echt voor heel Europa. Tegelijkertijd moeten we dus ook gewoon de feiten onder ogen zien en doorgaan met alle noodzakelijke voorbereidingen. Ook voor alle scenario’s, waaronder ook nog steeds het zeer niet wenselijke no-deal scenario, wat we nog steeds hopen te voorkomen. Maar ook als er een onderhandelde uitkomst is, is het nog steeds noodzakelijk om ons daar op voor te bereiden. We doen er alles aan om dat goed te doen, maar tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk dat als het een no-deal scenario is dat dat ook verstoringen gaat geven en ook die proberen we dan weer te minimaliseren.

Dus wat dat betreft doen we alles vanuit het Nederlands belang, zowel in de gesprekken met de Britten alsook in de voorbereidingen hier, proberen om de schade voor onze veiligheid, voor onze banen, maar ook voor de dagelijkse logistiek, om die zoveel mogelijk te beperken. Dat kan overigens, dat stuk van de gevolgen opvangen, dat kan de overheid niet in zijn eentje. En daarom is het ook zo belangrijk dat de burgers, de maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, dat die zich goed voorbereiden op Brexit, inclusief het meest negatieve scenario van een no-deal Brexit, maar ook alle andere scenario’s waarin er wel een afspraak wordt gemaakt moet het worden voorbereid. En ik wil dan ook eigenlijk vanaf deze plaats een oproep doen aan maatschappelijke organisaties, aan bedrijven, aan instellingen om als ze dan nog niet gedaan hebben zich te informeren welke voorbereidingen noodzakelijk zijn, daarmee aan de slag te gaan als dat nog niet gebeurd is. En het is echt belangrijk want de tijd dringt. Het is nog maar 10 weken, dan is het 29 maart, dus er is geen tijd te verliezen.

Zondag ga ik zelf naar Bonaire, Curaçao en Aruba voor een bezoek met zoals ik dat vaak heb geprobeerd te doen bij het bezoek van de eilanden een sterk economisch accent. Veel gesprekken natuurlijk met alle officials, de gouverneurs, de minister-presidenten, de andere bestuurders. maar ik neem ook 40 bedrijven mee en dat is dan deel van de Bon Bini for Business Summit op Curaçao. En dat zal hopelijk leiden tot veel nieuwe contacten, nieuwe contracten ook. En dat is weer in het belang, zowel voor de eilanden maar ook voor Nederland en het onderstreept ook nog eens een keer de modernisering van de relaties binnen het Koninkrijk.

Dan woensdagochtend terug en dan vrij snel meteen door naar Davos voor het World Economic Forum. We zijn daar goed vertegenwoordigd. Als ik het zo zie met alle afzeggingen zijn we geloof ik nog de enige die daar goed vertegenwoordigd zijn. Nee, er zijn er gelukkig nog heel veel anderen ook. We hebben ministers Hoekstra, Kaag, Bruins, Van Nieuwenhuizen, staatssecretaris Van Veldhoven is daar. Koningin Máxima is daar in haar VN-verantwoordelijkheid als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering. Eén van de hoofdonderwerpen op het Forum is uiteraard ook daar de klimaatverandering. En uiteraard is dat ook een terrein waar we elkaar juist ook nodig hebben, ook internationaal, om tot oplossingen te komen. Tegelijkertijd is het ook een soort tandartsprogramma waarbij je ieder kwartier, twintig minuten iemand anders ontmoet. Het is allemaal goed voorbereid om maximaal gebruik te maken van de aanwezigheid van andere gesprekspartners. Zowel politiek alsook economisch.

Investeringsbesluiten die bij bedrijven voorhanden zijn, waar zo’n contact in kan helpen. En dus inderdaad niet alleen politici, maar ook veel contacten in het bedrijfsleven daar in Davos. Wat hopelijk dan ook weer leidt tot banen en investeringen in Nederland. Nou, ik zie er naar uit. En dan ben ik weer net op tijd terug om u vrijdag hier weer te woord te staan. Want uiteraard is daar de hele agenda op ingericht.